fredag den 23. september 2011

Det kan nåes endnu!... altså at være med i vinterturneringen.

Sæsonen er gået igang og næste tirsdag starter årets udgave af vinterturneringen.

Indtil videre har følgende tilmeldt sig:

Kim Nielsen, Stouby
Niels M. Andersen, Horsens,
Alex Scutura, Horsens
Jens Otto Grabau, Stouby
Per Kappel Andersen, Horsens

Så skynd jer at skrive til Tim på tim@tjec.dk hvis du har lyst til at være med!

Der skulle være sendt indbydelse rundt på email til alle (næsten da...), men for dem der ikke har modtaget er den lige her:

Horsens Skakforening inviterer for 9. gang alle til at deltage i årets vinterturnering.

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”Kilden”,
Kildegade 8-10, 8700 Horsens.

Turneringsform: Monrad

Tidspunkt: Følgende syv tirsdage med start kl. 19:00; 27/9 - 4/10 - 25/10 – 8/11 - 22/11 – 29/11 – 13/12.
Man må komme op til 1 time forsent.

Betænkningstid: 2 timer til de første 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet.

Indskud: Kr. 120,- for alle deltagere. I prisen indgår et program, som udleveres før 1. runde. I programmet vil alle detaljer fremgå omkring gruppernes sammensætning og spilledatoer.

Præmier: Ved f. eks. 12 deltager vil være følgende præmier;
1.præmie Kr. 600,-.
2.præmie Kr. 400,-.
3.præmie kr. 200.- Som vil tilfalde den spiller som får den største rating fremgang
Ved ligestilling deles pengepræmier, der kan kun vindes en præmie

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen.

Tilmelding: Enten per mail til tim@tjec.dk eller til Tim Bjerre på tlf. 75 65 65 49 Sidste frist for tilmelding er lørdag den 24. september. Oplys navn, klub, rating og fødselsdato. Efter tilmeldingsfristen indhenter vi de eksakte ratingtal.

Online dækning af Vinterturneringen 2011! På Horsens Skakforenings hjemmeside www.horsensskakforening.dk bliver der løbende opdatering af resultatformidling og rundelægning fra turneringen. Her bliver der også senest søndag den 20. september udsendt en detaljeret oversigt over gruppens sammensætning.

VEL MØDT I HORSENS


Ingen kommentarer: