lørdag den 11. april 2020

Covid-15 opdatering

Kære klubmedlemmer,

Som det sikkert allerede er de fleste bekendt, har regeringen nu fremlagt en plan for et første skridt imod en genåbning af samfundet. Hvad der vel var ret forventeligt blev indendørsfritidsaktiviteter her ikke prioriteret.

Af politiets hjemmeside om covid-19 fremgår det således: "Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde mv., lokaler tilhørende trossamfund, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er siden den 13. marts 2020 blevet lukket. Lukningen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020."
Dette betyder i sagens natur at klubben er lukket i alt fald til den 10. maj 2020.

Da det må anses for værende ganske usikkert, om klubben kan åbne umiddelbart derefter har vi fra bestyrelsens side denne gang valgt ikke at præsentere jer for en kalender for resten af forårssæsonen. En sådan vil blive udarbejdet, når det bliver aktuelt at åbne klubben igen.