torsdag den 20. september 2018

Vil du med i Zoo tirsdag d. 25. sept. kl. 18:30 og opleve Næsehornet fortalt af Kim Skaanning?


Næsehornet er et farligt dyr, og man skal holde sig langt væk fra dens farlige horn.

Næsehornet opstår efter trækkene 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.Lf4 eller 1.d4 Sf6 2.Sc3 d5 3.Lf4.

IM Jens Ove Fries Nielsen skriver i det nyeste nummer af Skakbladet (nr. 3 2018), at han satte Næsehornet i system i 2010 og at han nu har spillet over 200 partier med åbningen.
De sidste par år er Næsehornet ofte blevet spillet på topplan. Næsehornet er en farlig åbning, og modstanderne kommer ofte hurtigt på ukendt grund.  

Horsens Skakforening har været så heldige, at Kim Skaanning velvillig kommer og fortæller om denne spændende åbning.
Det bliver helt sikkert underholdende, for Kim er rigtig god til at fortælle

Der er fri adgang for alle og tilmelding er ikke nødvendigt.
Dog må du må meget gerne give et praj til os på email mailto:horsenssf@gmail.com hvis du ved du kommer.
Så har vi en mulighed for, at sikre der er kaffe og kage nok J

søndag den 2. september 2018

Invitation til Horsens Bymesterskab 2018

Horsens Skakforening inviterer hermed til Horsens Bymesterskab 2018

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: 8 mands grupper, nederste evt. Monrad

Tidspunkt: Følgende syv tirsdage i 2018 med start kl. 18:30; den 11/9, 18/9, 2/10, 9/10, 6/11, 13/11 og 27/11.

Afbud: Skal meddeles turneringsledelsen via HorsensSF@gmail.com. En spiller, der har meldt afbud til en runde, er ansvarlig for at få arrangeret et alternativt spilletidspunkt med sin modstander.
Udsatte partier skal senest være afviklet inden den 18/12, men meget gerne så hurtigt så muligt.

Betænkningstid: 90 min. til de første 40 træk og derefter 30 min. til resten af partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1.

Juniorer kan ved tilmeldelse til turneringen angive at ville spille med nedsat betænkningstid: 45min til hele partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1. Mødes en junior, der har ønsket nedsat betænkningstid, med en anden spiller vil den korte betænkningstid være gældende for begge spillere.

Der spilles efter FIDE’s regler. Det er tilladt at komme op til 30 minutter for sent til partiet ift. rundens officielle starttidspunkt.

Noteringspligt: Der er noteringspligt til hele partiet.

Indskud: Kr. 150-, pensionister og juniorer dog kr. 100-.

Præmier: 150% af indskuddet går til præmier! Udover placeringspræmier vil der være præmie for største ratingfremgang (dog kun én præmie per person). Præmierne vil blive offentliggjort inden tredje runde. Præmieoverrækkelse vil finde sted den 18/12 klokken 18:30.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25326 ,  hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data, via klubbens e-mail: HorsensSF@gmail.com eller via klubbens telefonnr.: 21360106. Seneste tilmelding den 9/9-2018.

Vel mødt i Horsens!

onsdag den 22. august 2018

Cellavision Cup 2018/Smadremanden fra Bochum on fire ...


For fjerde gang afholdt den lokale skakklub i den svenske universitetsby Lund Cellavision Cup og for tredje gang i træk med SMADREMANDEN FRA BOCHUM på deltagerlisten.

I år deltog følgende andre spillere med Danmark, nemlig GM Sune Berg Hansen, GM Carsten Høi, FM Mikkel Strange, VM Jens Kristiansen, FM Jacob Sylvan, min gamle arbejdskammerat i Danske Bank Søren Bogø, Per Skjoldager (Evans), Rune "Runemusen" Andersen samt WCM Ellen Kakulidis.

Det centrale Lund minder i disse måneder i nogen grad om en større byggeplads, men heldigvis er det fordi, man er ved at anlægge en sporvognslinje ud til (og forbi) spillestedet(!)

Konceptet for turneringen er fire gange hurtigskak om fredagen og så ellers to ”rigtige” partier lørdag og søndag.

Jeg kom stort set lige fra DEN LANGE, hvor jeg var sluttet af med 3½ af 4, hvilket reelt bare afslører, at jeg var begyndt med 1 af 3 ... Mine sidste træk i DEN LANGE var dog ganske seværdige.

Hvid: Allan Toftegaard Christensen (Taastrup 1818/1746)
Sort: Smadremanden fra Bochum

Sort trækker og vinder.

19.-,Lh2+ 20.Kf1 (20.Kh1,Sxf2#) Sxf2! 21.Opgivet. (21.Kxf2,Dg3+ 22.Kf1,Dxe3! er ikke noget, man normalt overlever.)

Jeg interesserer mig ikke det fjerneste for hurtigskakdelen og i 2017 var det således nærmest en katastrofe for mig, at jeg begyndte turneringen med tre partier som Hvid i hurtigskak, fordi det så med mindst 99 % sikkerhed ville betyde, at jeg skulle have tre partier med Sort i "normal” skak.

I år begyndte jeg så endda på LIVE, da jeg fik Sort imod den supersympatiske, meget stærke svenske stormester Tiger Hillarp Persson (S – 2542). Mit spil var sådan set tilfredsstillende. Partiet sluttede dog brat af med, at jeg i en stadigt dårligere stilling fremskyndede processen ved at få mit tårn fanget langt fremme på brættet.

Lige da ”Tigeren” kom frem – i et andet årtusinde … - lavede den myreflittige skakjournalist Bjarke Kristensen et interview med ham under en Copenhagen Open. Interviewet var sjældent dårligt og Tigeren fremstod, som om han både var halvdum og arrogant. Senere under samme turnering havnede jeg faktisk i et festligt lag på en 7-9 stykker, hvoriblandt også Tigeren befandt sig. Han viste sig der at være en særdeles fin fyr og på et tidspunkt var jeg simpelthen nødt til at hive ham til side for at fortælle ham, at han jo slet ikke var sådan, som han var blevet fremstillet som i det der kiksede interview. Det blev han tydeligt glad for at høre, for han havde også syntes, at det også var blevet et vildt dårligt interview.

I 2. runde fik jeg Hvid imod 14-årige Alexander Nord (S – 1745) og jeg kedede ham hurtigt ihjel med 1.Sf3 + 2.b3. Da han i tidnød mistede en bonde, røg den røde tråd samtidig. Al organiseret modstand hørte op.

I 3. runde skulle jeg have Sort imod FM Jacob Sylvan (DK – 2330). Nu bør det efterhånden være velkendt, at jeg absolut intet har imod at møde landsmænd, klubkammerater etc. i turneringspartier. Tværtimod, i min iver efter at vise dem, hvem der er BOSSEN, gør jeg gang på gang det meget uvenlige imod dem. Sylvan kendte åbenlyst ikke den fremkomne variant af Aljechins Angreb og han mistede hurtigt en bonde. Senere komplicerede han stillingen og så røg der yderligere en kvalitet og nogle bønder. Sluttelig var der en mat i bunden og den overså jeg ikke.

Husker jeg ret, har vi i et andet årtusinde spillet fire gange mod hinanden med to remis’er og to tab til følge. Det seneste nederlag var ekstremt irriterende og er fra før internettets tid. Ved Copenhagen Open kunne man derfor ringe ind om aftenen for at høre, hvem man skulle møde den næste dag. Af en eller anden grund havde man givet nyligt afdøde Jan Brøndum lov til at sidde ved telefonen – allerede den gang en dybt uansvarlig disposition – og han angav så en fuldstændig forkert modstander! Der er ingen præmier til læserne for at gætte på, om jeg spassede helt ud eller ej, da jeg kom frem til spillestedet og fandt ud af, at jeg skulle have en anden modstander (Sylvan), end ham jeg havde forberedt mig på … Efterfølgende fik denne Brøndum vist aldrig lov til at sidde ved telefonen mere …

I 4. runde spillede jeg atter 1.Sf3 fulgt af 2.b3 mod Mattis Olafsson-Dolk (S – 2189). Det havde været fristende at skrive, at han gav mig dolken ... Han stod bedst det meste af partiet, men jeg fik efter tålmodigt defensivt arbejde og med få minutter igen afviklet til et fordelagtigt springerslutspil. I dette slutspil spillede jeg som en gammel idiot, der tydeligvis aldrig spiller lynskak og lavede en grov, grov fejl og havnede i et tabt bondeslutspil.

I 5. runde skulle jeg have Sort imod Patrik Nilsson (S – 2228). Jeg havde lykkeligt glemt/fortrængt, at jeg i Cellavision 2017 havde tabt et langt (spændende) parti imod ham.

Vores aktuelle parti begyndte som en Caro-Kann, men senere kom stillingstypen til at minde om en af mine sædvanlige dårlige Skandinavere.

Hvid: Patrik Nilsson
Sort: Smadremanden fra Bochum

Hvid trækker.

23.Ld5?! (Så beder han altså også selv om det ... Tilsyneladende har han ikke gjort sig nogle videre tanker om, hvor det sorte tårn egentlig kunne gå hen.) Txe3! (Dette offer burde han nok ikke have tilladt. Nu ændrer stillingen fuldstændig karakter.) 24.fxe3,Dg3+ 25.Dg2,Dxe3 26.Kh1,Se5 27.Tf1 (Her var 27.Dh2!? nok mere generende for mig.) Sd3 28.Tc1-d1,Sf4 29.Df3,Dxf3+ 30.Txf3,g5 31.Te1,Td8 (31.-,Lxb2? render ind i 32.Te7!)   32.Tf3-e3,Kf8 33.b3,g6 (Undgår i hvert fald at blive sat mat i bunden.) 34.Tf3,Sxd5 35.cxd5,Ld4 36.Te1-f1,f6 37.Td1,Kf7! (Undgik fælden med 37.-,Txd5? 38.Txf6+!,Lxf6 39.Txd5.) 38.b4,Txd5 (Med remistilbud) 39.Ta3,Td7 40.bxc5,bxc5 41.Ta6,Te7 42.Tc1,Tc7 43.Tc4,Ke7 44.Kg2,Kd8 45.Kf3,Te7 46.Tc4-a4! (Her tog jeg min sidste større tænkepause. Jeg erkender, at jeg ikke på meningsfuld vis kan holde a-bonden og satser så alt på at få aktiveret min konge bedst muligt.) Te3+ 47.Kg2,Kd7 48.Txa7+,Kd6 49.Tb7,Kd5 50.Td7+,Kc6 51.Ta4-a7,Le5 52.a4,c4! 53.Td8,c3 54.Tc8+,Kd5 55.Td7+,Ke6! (55.-,Ke4?? 56.Tc4+ havde været pinligt …) 56.Tb7,Tg3+ 57.Kf2,Txh3 58.Tb5,c2 59.Tb6+,Kd7 60.Tb6-c6,Ta3 61.Txc2,Txa4 62.Tc8-c4,Ta3 63.Td2+,Ke7 64.Tb4,Lg3+ 65.Kg2,Le5 66.Tb7+,Ke6 67.Tb6+,Ke7 68.Tb7+ Remis.

I 6. runde skulle jeg have Hvid mod Kent Ängskog (S – 2204). I mange år har jeg haft en tårnhøj score imod folk, der spiller Pirc. Her blev jeg desværre fanget på det forkerte ben med en drilsk variant som jeg enten ikke kendte eller også havde glemt alt om. Jeg står nok hele tiden lidt under, indtil … Vi ser slutningen af partiet, hvor jeg kunne konstatere, at jeg fortsat – ved en desværre sjælden lejlighed – er i stand til at regne langt og korrekt. Jeg havde stort set slutstillingen med i mine beregninger.

Hvid: Smadremanden fra Bochum
Sort: Kent Ängskog (S – 2204)

Hvid trækker.

26.Dxa7,Lc5 27.Db8+,Td8 28.De5,Dxe5 29.Lxe5,Td2 30.Ld4!,Lxd4 31.cxd4,Txb2 (Slag på d4 er næppe bedre. Jeg kan fx spille b3 plus Tb1 og så efterfølgende aktivere min konge.) 32.a5!,Tb4 33.a6,bxa6 34.Txa6,Txd4 35.Txc6 (=) Remis.

Efterfølgende fortalte jeg min modstander om DEN LANGE. Vi skal nok blive bedre til at reklamere for turneringen i de Nordiske lande … Han havde aldrig hørt om turneringen, men syntes at betænkningstiden lød interessant.

Om søndagen var turneringstaktikken en ”hurtig” remis med Sort og så ellers få Hvid i sidste runde mod en, som jeg formodentlig ville kunne banke (løs på).

Jeg fik sort imod Hasmidullah Sarwari (AFG – 1881) og det blev i øvrigt et parti, som jeg hjertens gerne vil have slettet af "forfatterskabet”. Min modstander overraskede mig med at spille 1.e4, men mit svar 1.-,c5 var åbenbart vildt overraskende for ham, for han kogte i hvert fald i fem minutter over det. Han spillede en rigtig slap variant, men pludselig slog det mig, at jeg i netop den variant de 2-3 seneste gange har tabt nogle ”store” stillinger. Jeg gjorde mig rigtig umage – tænkte længe – og spillede så et umådeligt ringe træk. Herefter fulgte en række halvdårlige træk fra begge sider, indtil jeg tilbød remis ved træk 16.

Hermed var første del af min gameplan hjemme. Det blev til gengæld en streg i regningen, at jeg i sidste runde skulle have Hvid imod Christopher Krantz (S – 2240). Han måtte åbenbart have hørt om Smadremandens ry og rygte, og være blevet skræmt fra vid og sans, for han kom aldrig frem til start. Med 4½ af 8 vandt jeg min ratinggruppe med hele FEM korrektionspoints ned til nærmeste konkurrent.

Næste turnering bliver sandsynligvis Malmö Open i december. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg i efterårsferien skulle have spillet med i Larsens Mindeturnering i Nordjylland i skolernes efterårsferie, men … Pludselig ser jeg, at IM Bogdan Borsos står på deltagerlisten. Ved Australian Open i Brisbane 2017 var der to spillere – Sergei Kasparov (og han var trods alt den værste) og Bogdan Borsos – der gav arrangørerne masser af besvær og ærgrelser med al deres bøvl, intriger, snyderi og beskyldninger mod alt og alle. Svinet Borsos beskyldte fx. mig for under og efter partiet – fordi jeg straffede ham ved at fuske mig til en remis i et ellers stanghamrende tabt slutspil – at modtage telefonisk hjælp. Da fadæsen på brættet gik op for ham, begyndte han så at skrige til mig, at jeg fik elektronisk hjælp. Jeg rakte en hånd i vejret for at tilkalde TL og da TL kom, sagde jeg til Borsos, at han kunne fortælle TL, hvad det var, han ville sige. Han slog ud med armene og ville så alligevel ikke sige noget … Kort efter spassede han igen ud og jeg nåede dårligt nok at få armen i vejret, før TL stod der. Og igen havde han ikke noget at sige … For at understrege den gode stemning tilbød han så remis – stillingen på brættet var minimalt bedre for mig – UDEN at trække. Jeg noterede hans remistilbud på noteringslisten og gav mig så ellers til at afvente hans træk … Omsider trak han og gentog sit remistilbud. Remis blev det. Han gjorde mine til at fortsætte sine skamløst pinlige beskyldninger, men jeg gik bare væk fra ham, så jeg ikke risikerede at blive forvekslet med en idiot, der gad have noget med ham at gøre.

Turneringsarrangørerne oppe i det nordlige må naturligvis invitere, hvem de har lyst til, men … Ligefrem at invitere den slags typer, som sætter skakken i miskredit ... Og så for at mindes Bent Larsen … Ja, det er da ren Absurdistan og bliver i hvert fald uden min deltagelse. Det er naturligvis ikke mit problem, hvem arrangørerne ønsker at se til deres turnering, men det havde da været mere værdigt fx at invitere fx Ulf Andersson, VM Jens eller Carsten Høi.

For historiens skyld får i partiet mod Borsos, der blev spillet i Brisbane d. 6. januar 2017.

Hvid: Smadremanden fra Bochum
Sort: IM Bogdan Borsos (UKR 2304)

1.Sf3,Sf6 2.c4,g6 3.Sc3,Lg7 4.d4,d5 5.g3,0-0 6.Lg2,c6 7.cxd5,cxd5 8.0-0,Se4 9.Se5,Sxc3 10.bxc3,e6 11.f4,Sc6 12.Sxc6,bxc6 13.La3,Te8 14.Da4?!,a5! 15.Lc5 (Endelig opdagede jeg, at mit planlagte 15.Dxc6?? strandede på Ld7 ...) La6 16.Dc2,Lf8! (Med enkle midler forbedrer Sort stille og roligt sin stilling.) 17.Lxf8,Txf8 18.Tf1-b1,c5 19.e3,Dc7 20.Tb2,Tf8-c8 21.Dd2,Ta8-b8 22.Ta1-b1,Txb2 23.Txb2,cxd4 24.cxd4,Dc1+ 25.Kf2,Ld3! 26.Dxc1,Txc1 27.Lf3,Tf1+ 28.Kg2,Ta1 29.Le2,Lb1 30.Lb5,Txa2?(?!) (Her blev jeg meget optimistisk, da jeg mente, at trækket 30.-,Lxa2 bare vandt uendeligt let for Sort. Off topic: Da jeg viste partiet til min (hemmelige) træner, var han helt uenig og mente, at jeg stod til tab lige meget hvad.) 31.Txa2,Lxa2 32.La4,h6 33.Kf2,Lc4 34.Ke1,g5 35.Kd2,Kg7 36.Kc3,f6? (Trukket a tempo.) 37.e4! (Chokeffekten var i hvert fald tydelig ...) gxf4 38.gxf4,La2 39.e5! (Den stod for et par træk siden på e3 ...) fxe5 40.fxe5,Lb1 41.Ld7,Lf5 42.Kb3,Kf7 43.Ka4,Ke7 44.Lb5,Kd8 45.Kxa5,Kc7 46.Le8,Lh3(=) Remis.

Ovenstående kunne have været et parti, man så tilbage på med en vis glæde, men ... Desværre er det stort set kun Sorts svinagtige (mangel på) manerer, jeg husker partiet for.

Smadremanden fra Bochum

mandag den 16. juli 2018

Tak for en dejlig oplevelse ved HLW2018!

Som altid var det en fornøjelse at møde jer alle og jeres dejlige positive holdning, hvor er det bare skønt ☀
Endnu en gang gjorde I alle turneringen til en rigtig dejlig og hyggelig oplevelse og vi (holdet bag HLW) siger jer rigtig mange gange tak for dette 😃😀
Vi blev lidt færre end tidligere, 113 deltagere, men hvad gør det….bare vi får spillet noget skak og hygget os.
Der er blevet taget en del billeder, som I kan se her og bruge frit, så længe det er til privat/non-profit formål og med kildeangivelse (Tim Bjerre)
Skønhedspræmie:
I øverste gruppe blev den tildelt Jens Albert Ramsdal for hans parti mod Anil Surender, med følgende begrundelse:
"Besnærende parti, meget kompliceret. Fascinerende hvordan sort holder hovedet koldt. Meget flotte kombinationer og vendinger hele vejen til mål. Meget gennemført parti".
I nedre gruppe blev skønhedspræmien tildelt Troels Barington for hans parti mod Erik Hedegaard Hansen, med følgende begrundelse:
"Dejligt at se gamle dyder som bondeofre, udvikling, udmønte sig først i officersoffer og derefter kvalitetsoffer, for at trække kongen ud på brættet med efterfølgende matsætning"
Partierne er igen blevet bedømt af Lars Hansen og vi takker ham mange gange for at tage sig tid til dette!

Igen i år blev det til en brag af en afslutning på Horsens Lang Weekend.


Absolut intet var afgjort inden 7. og sidste runde og der blev gået til den med kampskak så det ville noget (ingen billige remis´er 😃), der blev i den grad spillet helt ud! 
(og til det vil jeg som arrangør sige mange tak for til spillerne!, for det er netop det vi har brug for til markedsføring til verdenen udenfor skakken). 

Efter krudtrøgen og slagudvekslingerne havde lagt sig over slagmarken var der totalt vendt op og ned på alting. De 2 førende IM´er efter 6. runde røg helt ud af præmierække efter meget overraskende nederlag i sidste runde.
Jens Albert Ramsdal (SK68) røg overraskende helt til tops som vinder af dette års Horsens Lang Weekend med en anden kæmpe stor overraskelse Thomas Jepsen (Sydøstfyn) på 2. pladsen. Begge endte på 6 af 7, med en lidt bedre korrektion til Jens Albert Ramsdal.
På 3. pladsen kom IM Tobias Bent Christensen (Århus Skolerne) med 5.5 og med IM Steffen Pedersen (Sydøstfyn) på 4. pladsen.
Tag og gør dig selv den tjeneste, at spille de partier igennem der ligger på LIVE http://skakklub.net/hsf/denlange/2018/live/ for der er rigtig mange partier der er gode, at blive kloge på.
Mange gange er det marginalerne og god strategisk tæft der er afgørende som i partiet mellem IM Igor Teplyi og IM Mikkel Djernæs Antonsen i 6. runde
Andre gange er det blot et enkelt træk der afgører alt. Tag f.eks. partiet i 7. runde mellem Thomas Jepsen og IM Klaus Berg.. Have IM Klaus Berg spillet 32. - , Kg5 og ikke 32. -, f5 som i partiet.. ja så havde IM Klaus Berg formentligt vundet turneringen!
Horsens Lang Weekend er IM´ernes ragnarok og største mareridt. IM´erne leverer meget spændende & flotte partier og de står som garant for, at det også lykkes at få ”ikke titelholder” til at præstere deres absolut bedste….og derved fremmer god skak!
Det er igennem de sidste 10 år kun lykkedes for 2 IM´er at vinde turneringen (i alt 3 gange) (Og nej, Igor Teplyi var ikke IM´er da han vandt turneringen i 2010, ”kun” FM´er ).
Her er billede af vinderen Jens Albert Ramsdal og af nr. 2 Thomas Jepsen (flankeret af sin sekundant Kim Schmidt 😎)

onsdag den 27. juni 2018

Stadig pladser til Horsens Lang Weekend 2018

Håber I alle nyder det skønne vejr! På grund af sammenfald med nogle andre turneringer, samt at skaklejren er flyttet fra uge 27 til uge 28 er vi langt fra fyldt op 😥

På nuværende tidspunkt er der 94 deltagere og vi var 148 sidste år så vi har masse af plads.
...
Kunne du/I ikke prikke til sidekvinden/manden og spørge om hun/han ikke har lyst til, at komme til Horsens. Du kan også hjælpe os ved at dele dette opslag.
Det vil være bare supert om du ville 🤗

Til gengæld er Hotel Opus tæt på udsolgt så hvis du vil overnatte i rigtige gode omgivelser til en yderst fornuftig penge så er det nu!

lørdag den 26. maj 2018

Kronborg Chess Open 2018

Min hukommelse bliver ringere og ringere … Jeg troede egentlig, at Kronborg turneringen var den turnering bortset fra DM, jeg oftest har deltaget i … Et tilbageblik i mine gamle turneringsprogrammer viser dog et noget andet billede. Det efterfølgende bliver nok en lidt uspændende opremsning. Jeg KAN have spillet med i enkelte flere turneringer end de underneden nævnte, men jeg regner nu med, at jeg har pænt styr på mine kampprogrammer.

Min første Kronborg turnering var i 1982, hvor jeg vandt Basis 4 med 6½ po. Ved lejlighed kommer der nok en artikel om den turnering. I det mindste er den da påbegyndt …

I 1984 fik jeg 4 po. i Basis 2. Jeg tabte i sidste runde til Peter Wegmann (remember him?).

I 1985 vandt jeg Basis 1 med 5½ po. Undervejs havde jeg en bizar oplevelse i forbindelse med et hængeparti - min modstander (lad os bare kalde ham Karl Johan …) og jeg var de eneste udover TL den søndag morgen - nemlig at min modstander simpelthen snød og stillede på uret. Vi spillede nede i en kælder, hvor TL så mest opholdt sig ovenpå og sandsynligvis gjorde klar til det store rykind senere på dagen. Jeg havde en bonde mindre i hængestillingen, men omvendt havde jeg tydeligvis analyseret meget bedre på stillingen, så min modstander brugte oceaner med tid samtidig med, at hans fordel blev mindre og mindre. Jeg forlod lokalet, hvor min modstander havde 5-6 minutter tilbage frem til næste tidskontrol - allerede den gang noterede jeg betænkningstiden ned på min noteringsliste - men da jeg kom tilbage til brættet, havde han ”pludselig” 12 minutter tilbage(!) Jeg kiggede meget demonstrativt på uret og på min noteringsliste, alt i mens min modstander blev mere og mere rød hovedet. Jeg nidstirrede uret, rystede på hovedet og udbrød så: ”Det ligner vist remis, det her.” Han tog omgående imod … Efterfølgende måtte jeg så lægge en dæmper på nogle af mine vrede klubkammerater fra Frederiksværk Skakklub, der var oprigtigt forargede over hans opførsel.

I 1986 lavede jeg 4½ po. i Basis 1. Det rakte til en 4. plads. På en delt 2.-3. plads i gruppen kom Sune Berg Hansen og Maj Theander. Undervejs spillede jeg min (hidtil) eneste remis mod Sune. Ellers har jeg siden tabt rub og stub imod ham incl. et hav af nederlag i forskellige simultaner. Eneste simultangevinst mod ham var ved en juleafslutning, hvor jeg ikke gad notere partiet ned … Og derfor også har glemt, at jeg nok var heldig undervejs …

I 1992 var Mester 2 en 12-mandsgruppe. Jeg scorede 4½ po. og endte på en delt 3. - 5. plads, men med den bedste korrektion.

I 1993 blev jeg nr. 3 i Mester 2 med 4½ po.

I 1995 rakte 4 po. i Mester 2 til en delt 2. plads.

I 1998 var niveauet i dansk skak blevet så lavt, at jeg kunne debutere i Mester 1. Jeg endte næstsidst med 1½ po.

I 1999 var jeg tilbage i Mester 2 og præsterede 3½ po. Det rakte til en 4. - 6. plads.

I samme gruppe, men med en ny besætning i 2000 blev det til 4½ po og en 3. plads.

I 2001 hed det atter Mester 2 og jeg præsterede 3½ po. Det rakte til en 4. - 6. plads.

I 2002 hed det Basis 1, men var vel strengt taget en Mester 2. Med 5 po. delte jeg andenpladsen.

I 2003 var der tale om en styrkemæssigt meget uensartet Mester 1. Jeg scorede ½ af 2 mod de to førsteklassespillere i gruppen, men … Mod de to IM’ere lavede lavede jeg til gengæld 1½ af 2. Jeg spillede remis imod Jacob Aagaard, hvilket stort set er den eneste gang, jeg har gjort det. Efter ca. tre timers spil ringede hans telefon - der var ingen regler for den slags den gang - og det var vores fælles ven Søren Haahr Dalsberg, der ville vide, hvorfor vi ikke havde ringet til ham (endnu) omkring vores fælles aftenaftale … I selve partiet leverede jeg et usædvanligt godt stykke forsvarsarbejde. Mere bemærkelsesværdig var gevinsten mod den baltiske skaksnyder Kestutis Kaunas. Man skal kende de danske noteringslister, hvor venstre spalte deler ved træk 15, for at forstå problemstillingen. Da jeg havde udført mit 15. træk, havde jeg mindre end 20 minutter tilbage til at nå træk 40. Min modstander sprang så på sin noteringsliste direkte fra træk 14 og over til træk 16 i den næste spalte(!) Jeg nåede via en masse afbytninger relativt nemt frem til træk 40. Min modstander var trukket med op i tid og havde nu glemt alt om sit lille nummer og lod tiden gå. Da hans vinge faldt, spurgte TL Erik Hedegaard på engelsk, om vi var enige om, at træk 40 var nået. Jeg svarede på dansk, at jeg havde nået de 40, ”men han har ikke”. Vi skulle så rekonstruere partiet - nemt, min noteringsliste var stort set komplet - og da vi i rekonstruktion var nået til omkring træk 35, fik Kaunas pludselig travlt med at tilbyde remis, da det åbenbart gik op for ham, at han ikke havde nået de 40 træk. Da jeg jo ikke skyldte ham noget som helst, ignorerede jeg ”tilbuddet”. Og stillingen?? Såfremt miraklernes tid ikke var fuldstændig forbi, stod jeg nok til tab … Men børnene i Bochum fik lov til at være længe oppe den aften …

Kaunas … Den, der graver en grav for andre …

I 2004 fik jeg i Mester 1 2 po. og sluttede på en delt sidsteplads.

I 2006 var jeg tilbage i Mester 2 med 3½ po. Det gav en delt 3.-6. plads.

I 2007 spillede jeg i Mester 2 og scorede 4 po., hvilket betød en 4. plads.

I 2009 endte jeg på en delt sidsteplads i Mester 1 sammen med Ole Larsen. Vi scorede begge 1½ po. Jeg må jo have haft den bedste korrektion, da jeg jo tabte det indbyrdes parti …

I 2010 var det skidt og jeg lavede bare 2 po. i Mester 2.

I 2011 blev det endnu værre. I was a very bad last med 1½ po. Dog i Mester 1 …

2012 blev det i Mester 1 min resultatmæssig bedste Kronborg turnering i mange år. Med 4½ po. kom jeg på en delt 3.-4. plads.
Ole Larsen er klar til at besejre Kaj Gylling Nielsen i Kronborg-turneringens 6. runde årgang 2012.

I 2013 fik jeg i Mester 1 2½ po. Det rakte til en 5.-7. plads.

I 2015 fik jeg i Mester 1 2½ po. Det rakte til en 5.-6. plads.

Fra Kronborg-turneringen maj 2015. Det er fra 2. runde og jeg taber til Thore Nyboe Jensen (Nørrebro Skakklub). Billedet er taget af Verner Christensen fra Solrød.

I 2016 scorede jeg 4 po. i Mester 2.

Til dette års turnering var der sket mange fine fremskridt og et enkelt større tilbageskridt.

Spillestedet Borupgårdsskolen blev erstattet med det eksklusive Marienlyst Strandhotel, hvilket gjorde det til det bedste, mest lækre, spillested jeg nogensinde har spillet på i Danmark. Lige udenfor var der en fin udsigt til Kronborg, men … Jeg kan nu lige forestille mig min træner sige: ”Hvis du har tid til at stå og glo på Kronborg, arbejder du ikke hårdt nok ved brættet …”

Helsingør Skakklubs bestyrelse er blevet både forynget og forstærket med to så dygtige folk som Per Lykke og René Weichel.

De fine forhold og fornyelsen i organisationen slipper nu ikke for nogle få kritikpunkter herfra. På dagene med dobbeltrunderne er pausen mellem spilletiden kl. 10.00 – 15.00 og spilletiden kl. 15.00 – 20.00 for kort. Jeg foreslår, at det sene spilletidspunkt ændres til kl. 15.30 – 20.30. Måske lidt bagatelagtigt efter nogens mening. En anden bagatel er, at et kampprogram åbenbart er blevet en mere og mere umoderne ting. Desværre har dette ”fremskridt” nu også ramt Kronborg turneringen … Langt værre er det, at præmierne afgøres på korrektion I STEDET FOR at blive delt mellem præmietagerne. Det kan man da bare ikke gøre i 8-mandsgrupper!! Et kvart korrektionspoint betyder måske en forskel på 1.000 kr. Det kan man altså ikke!! Så gå omgående tilbage til deling af præmierne ved pointligestilling, TAK.

En gang i 90’erne spillede jeg med i min absolut eneste weekend-turnering nogensinde i Hvidovre Skakklubs regi. Jeg kom på en delt førsteplads i Mester 1 med 4 af 5. En spiller var udeblevet fra gruppen og så fik jeg kun et hvidt parti i turneringen. Efterfølgende havde jeg så dårligst korrektion af vinderne og skulle således kun have andenpræmien. Det var i sig selv slemt nok, men desuden var der i alle grupper udsat en særlig sponsorpræmie fra en lortebank på 1.000 kr, således så jeg MED RETTE kunne føle mig snydt for 600 kr. For at glæde sponsoren skulle der endvidere tages et billede af præmietagerne fra hver gruppe. Folk, der kender mig, ved, at der skal meget til, før at jeg nægter at blive fotograferet, men det der var altså et nummer for stærkt for mig. Jeg nægtede naturligvis og skred så ellers med min kuvert i hånden. En, sikkert velmenende, ældre herre forsøgte på sprællemandsagtig vis at spærre døren for mig med bemærkningen ”Du skal fotograferes …” og det grænsede til uskønne korporligheder, da jeg på tordenskyagtig vis nærmest trampede lige igennem ham.

Tilbage til nutiden.

I år var der 50 deltagere med i Kronborg turneringen, heraf flere spændende udenlandske spillere fra Indien, Holland, Norge og Sverige.

Mester 1 blev vundet af FM Tobias Valentin Rostgaard (BMS) med 7 af 7!! Han dementerede dermed, at han altid er en langsom starter …

At turneringsvindere er gode til at opsøge ”heldet” ses af det følgende.

Hvid: Tobias Valentin Rostgaard (BMS)
Sort: Ole Larsen (Helsingør)

Sort trækker ...

45.-,Lc6?? (Meget uheldigt ...) 46.Df7+,Opgivet. Der ville utvivlsomt være fulgt 46.-,Kd8 47.e7+,Kc8 48.e8(D)+,Lxe8 49.Dxd5.

Skak kan være brutalt, men Ole var selv skyld i problemet, da han i hvert fald siden træk 29 havde været i ”evig tidnød”. Og da han selv gennem årene med sin dejlige dynamiske spillestil har spillet sig frem til en masse ”ekstra” hele og halve points, tilflyder der ham ikke nogen speciel medlidenhed herfra.

Off topic: Jeg har gennem årene selv opbygget en ekstrem negativ score imod Ole, men kan alligevel dårligt nok påberåbe mig, at jeg skulle have været specielt uheldig i mine opgør imod ham.

Et kig i mine noteringshefter viser, at vores første møde (et klubturneringsparti) i marts 1997 endte med en sejr til Ole. I december samme år spillede vi remis, hvor jeg fuskede mig til et halvt point i den yderste (gensidige) tidnød. Gennem årene har jeg tabt ni gange til Ole, senest i januar 2006. Jeg har ellers altid troet, at jeg har tabt mange flere partier til ham, men omvendt tror jeg nu ikke, at jeg har udeladt nogen. Folk må gerne skrive ti, hvis de synes, at mit nederlag i Oles Danmarksrekords blindsimultan skal tælle med. Vi har spillet otte remis’er heraf vores seks seneste opgør, mens jeg vandt to klubturnerings partier omkring årtusindeskifter.

Tilbage til den aktuelle Kronborg turnering.

Efter den suveræne turneringsvinder i Mester 1 fulgte i ærbødig afstand med 4 po. FM Rao S.V. Srinath (Indien) og Rune Andersen (Bornholm). Sidstnævnte er et befriende eksempel på, at man sagtens kan stige markant i spillestyrke efter, at man har passeret de 48 år. Vi andre bliver bare dårligere og dårligere.

Nr. 4-6. blev juniortalentet Nicolai Kistrup (BMS), veteranen Ole Larsen (Helsingør) og Henrik Extracon Mølvig (Roskilde) med 3½ po. Den hollandske turist Jacob Perrenet scorede 1½ po., mens Jesper Vej (ØBRO) måtte nøjes med et enkelt point.

Jeg spillede med i Mester 2 og begyndte med de sorte brikker imod Mikael Ramkilde (Hillerød Kaffepause Skakklub 1968/1935). Ham har jeg slået to gange tidligere, senest i tyve træk for et halvt år siden ved en turnering i Allerød, hvor han da var forsvarende klubmester i den arrangerende klub. Der går en vandrehistorie om, at han skiftede klub, fordi hans daværende klub var for længe om, at annoncere hans klubmesterskab på klubbens hjemmeside(!) Ifølge Ramkilde er det slet ikke hele sandheden, men … Folk, der kender mig, ved, at jeg utvivlsomt også var blevet sur over noget af det samme … Han spillede også et langt bedre DM - endda i samme gruppe - end jeg gjorde, men … Derfor behøvede han jo ikke at udnytte SÅ eftertrykkeligt, at jeg hurtigt tabte tråden i det tidligere midtspil. Der var ingen tvivl om udfaldet. Strømafbrydelse i Bochum og 0-1 efter 38 træk.

I 2. runde forsømte jeg med hvid at vinde en bonde i åbningen i en Kongeinder imod Filip Jonsson (S 1916). I stedet for havnede jeg i et lidt dårligere slutspil og kunne dårligt andet end tage imod, da han (lidt hurtigt) tilbød remis efter 24 træk.

I 3. runde skulle jeg have sort imod Lars Eckhardt (N-2050). Han spiller, som jeg selv, alle mulige åbninger. Derfor var hans 1.e4 en behagelig overraskelse. Efter Hvids 21. træk var vi nået frem til følgende stilling.

Hvid: Lars Eckhardt (N-2050)
Sort: HM

Med 21.-,Lxd5 gav jeg ham to muligheder, nemlig 22.cxd5 og 22.exd5 og tilføjede desuden en mulighed mere, nemlig et remistilbud. Det kan jo altid give noget tid på klokken, men omvendt har Bent Larsen ofte sagt, at der er jo altid faren for, at de tager imod tilbuddet! Efter seks minutters betænkning tog min modstander imod. Remis.
Fjerde runde blev en tam forestilling. Jeg har tidligere en gang spillet remis imod Kristian Bjørneboe (Helsingør) og det var et udfald, jeg havde al mulig grund til at være skuffet over. I det aktuelle parti snød vi nok begge to hinanden lidt i åbningen og det blev en kort remis efter 19 træk.

I 5. runde skulle jeg have sort imod Casper Yukun Liu (6.B på Tranegårdsskolen og ellers BMS 1952/1925). Han har tidligere været en af Helge Neesgaards elever, så med skiftet til det frodige skakmiljø hos BMS må man nok forvente nogle gevaldige styrkemæssige fremskridt fra hans side. Jeg har for et par år siden besejret ham ret ubesværet, bare ved at gætte (rigtigt) på, at han ville spille nogle af Helge Neesgaards elendige fidusåbninger …

I denne turnering tilbød han forholdsvis hurtigt remis mod de fleste af gruppens deltagere, med mig som en notabel undtagelse … Jeg stod nu også ret hurtigt dårligt imod ham, så …

Vi kommer ind i partiet efter Sorts 28. træk, hvor jeg har smidt hat, kat og regnfrakke overbord for at redde skuden.

Hvid: Casper Yukun Liu
Sort: HM

29.f5!,Lc6 30.Sf4,Th6 31.fxg6+,hxg6 32.Sxg6,Te8 33.Tf4+,Ke6 34.Tg5,Kd7 35.Se5+,Kc7 36.Tg7+,Kb6 37.Sxc6,bxc6!? (Dette dobbelte tårnslutspil vil IKKE blive afgjort på, hvem der har den pæneste bondestilling … Med den fremkomne bondeformation får kongen bedre beskyttelse, når/hvis den skal aktiveres.) 38.Kc2,Te8-h8 39.Tf4-f7 (Dette træk blev nærmest banket ned i brættet, som om det var meningen, at jeg skulle forstå, at han var ved at give mig en ”lektion” …) c4 40.e5,Txh4 41.Txa7,Th2+ 42.Kc3,Th2-h3+ 43.Kb4!,c5+ 44.Kxc4,Th3-h4 45.Kd5,Td4+! 46.Ke6,Th6 47.Kf5 (Efter hans opgivende ansigtsudtryk at dømme, opdagede han først nu, at hvis han rykker kongen ned på 7. række, straffer Sort ham hårdt og nådesløst med Kxa7!) Th5+ 48.Ke6,Th6+ 49.Kf5,Th5+ 50.Kg6,Txe5 51.Tf7-b7+,Kc6 52.a4,Td6+ 53.Kf7,Tf5+ 54.Kg7=. Remis.
I 6. runde skulle jeg have Hvid imod Thore Nyboe Jensen (Nørrebro 2065/2029). Ham tabte jeg til, forrige gang jeg spillede Kronborg og ellers kender jeg ham fra nogle skoleskakstævner, hvor vi begge to har været turneringsledere. Han førte gruppen og da han samtidig kom lidt skidt fra åbningen, tilbød han remis efter 14 træk. Jeg fulgte ikke alt for overbevisende op på mit afslag, så det blev alligevel remis, nemlig efter 30 træk.

I sidste runde skulle jeg have Sort imod Julius Mølvig (Roskilde 1984/2002). Denne unge mand har jeg tidligere besejret ved et DM-Stævne i Svendborg.

Hvid: Julius Mølvig
Sort: HM

1.d4,Sf6 2.c4,e5!? (Budapester Gambit, som jeg, så vidt jeg husker, aldrig tidligere har spillet. Albins Modgambit har jeg derimod tabt med nogle gange, men det er jo en ganske anden historie …) 3.dxe5,Sg4 4.Sf3,Lc5 5.e3,Sc6 6.Sc3,Sg4xe5 7.Le2,0-0 8.0-0 (Her eller i et af de næstfølgende træk, burde Hvid have haft indskudt et X.Sxe5,Sxe5.) a5 9.b3,d6 10.Lb2,Lf5!? 11.a3,Te8 12.Dd2?! (Jeg var her fristet af at spille 12.-,Sg4!? (med truslen 13.-,Sxg3 14.fxe3,Lxe3+), men kunne efter 13.h3,Sxe3 14.Tf1-c1 ikke se, hvordan den sorte springer skulle kunne komme hjem igen.) Te6? (Et meget ufrivilligt officersoffer. Jeg regnede simpelthen ikke godt nok, da jeg sad ved brættet og åbenbart bare overså, at Hvid i træk 15 truede med både 15.dxe5 og 15.d5 ...) 13.Sd4!,Lxd4 14.exd4,Th6 15.dxe5,Dh4

16.f4? (Bedre er nok 16.h3,Lxh3 17.g3,Tg6 og Hvid har vist flere fornuftige  redningsmuliger.) Dxh2+ 17.Kf2,Dh4+ 18.g3,Dh2+ 19.Kf3?,Lg4+! (Herefter må Julius sidde med fornemmelsen af, at han lige er blevet krammet af en lommetyv …) 20.Ke3 (20.Kxg4??,Dh5#) Dxg3+ 21.Lf3,dxe5! 22.fxe5,Lxf3 23.Txf3,Dg5+! 24.Tf4,Th3+ 25.Ke2,Th2+ 26.Opgivet. 0-1. Et meget tilfredsstillende parti.
Endelig drejer Kronborg-turneringen sig også om for mig at få hilst på nogle venner, det være sig Erik Hansen, Dennis Madsen, Leo Nielsen, Mællefar, Ole Larsen, Erik Hedegaard, Førby, Åge P og mange, mange flere.

Vi ses igen til næste år.

SKAKMANDEN fra Bochum

tirsdag den 10. april 2018

Indbydelse til 21. Horsens Lang Weekend EMT 2018

Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen, at indbyde til 7-runders sommer weekend EMT over fire dage, fra torsdag d. 12. juli til søndag d. 15. juli 2018.

Spillested:
Langmarksskolen, Nørrebakken 11, 8700 Horsens. Bus nr. 1, 2 og 10 kører fra
stationen hertil (bakkesvinget), se i øvrigt www.midttrafik.dk.
Der er fri parkering.
Spillestedet er ikke handicapvenligt.
Overnatning:
Tilbydes på spillestedet (Langmarksskolen) for kr. 50,- pr. nat plus depositum
på kr. 250,-. Meddeles ved tilmeldingen. Der er badefaciliteter for både damer og
herrer.
GM/IM tilbydes 3 nætters fri overnatning på Hotel Opus.
FM'er tilbydes gratis overnatning på spillestedet (Langmarksskolen).
Vi kan tilbyde overnatning på Hotel Opus til 1.485 kr. for tre nætter i et enkeltværelse og 2.085 kr. for et dobbeltværelse. En ekstra nat koster 595 kr. (enkeltværelse) eller 695 kr. (dobbeltværelse). Meddel ved tilmeldingen, hvis du ønsker at gøre brug af dette tilbud, og vi vil så foretage bookningen.
Spilledage:
12. juli - 15. juli. Torsdag, fredag og lørdag 10-16 og 17-23. Søndag 10-16.
Mødetid senest 30 minutter efter rundens start.
Tilmeldingsfrist:
7. juli. Det er muligt at tilmeldingen lukker før det, da vi har en grænse ved 150 deltagere. Der vil være oprettet en venteliste hvor man kan skrive sig på.
Turneringsform:
Alle deltager i én åben gruppe efter accelereret (2) FIDE schweizer systemet. Turneringen Elo-rates, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter 1 time + opsparet tid til resten af partiet.
Indskud:
GM/IM/WIM/WGM gratis, for alle andre deltagere kr. 350,-. Betaling skal ske senest 7 dage efter tilmelding ellers kan man blive man slettet uden varsel. Ved tilmelding senere end d. 30. juni er seneste betaling d. 7. juli. Ved afbud inden d. 9. juli beregnes gebyr på 50 kr. og ved afbud senere fortabes indskuddet.
*Beløbet indbetales på konto nr. 4727-4789675473 inden 7 dage fra dato.
(Fra udlandet: IBAN: DK82 3000 4789 6754 73, SWIFT/BIC: DABADKKK.)
*Beløbet kan også indbetales på Mobile Pay til 2023 0229.
Præmier:
Præmie minimum kr. 5000,-. Rating præmier: Spillerne inddeles i grupper efter rating, med minimum kr. 3000,- i præmier i hver gruppe. Hver deltager kan kun vinde én placeringspræmie, som ved ligestilling afgøres efter korrektion.
Tilmelding:
Tilmeldingen åbner lørdag d. 14. april 2018 kl. 23:59!
Mere info: