søndag den 31. oktober 2021

Holdkamp Horsens - Evans II 5 1/2 - 2 1/2 !!!

 

Så er årets første holdkamp blevet afviklet og sikken en start….. Det er helt sikkert, at den kommer vi ikke til at glemme foreløbig…. og for Evans II var der nok rigtig meget lang vej hjem til Vejle.

Først skal I have resultaterne (HS navne først):

1.       Peter Riis (S) – Jørgen Aaskov                          0 – 1

2.       Kurt Schlott-Hansen – Frank Kristensen      1 – 0

3.       Anders Munch – Maxim Konstantinov         1 – 0

4.       Jesper Lundager – Zijed Campore                  1 – 0

5.       Søren Sørensen – Torben Phalanis                 0 – 1

6.       Tim Bjerre – Jørn Lindved Sørensen              1 – 0

7.       Ricardt Riis – Helge Poulsen                             ½ - ½    

8.       Ramadan Saliev – Peter Bøgh Larsen            1 – 0

Samlet resultat                                                      5 ½ - 2 ½

Ifølge Dr. Elo skulle vi have tabt kampen 6 – 2, men den gode Dr. havde ikke taget højde for at Horsens spillerne var i hopla i dag 😎

Ramadan kom 20 minutter efter urerne var sat i gang, men han holdt tempoet oppe og da der var gået 1 ½ time måtte Evans formanden strække våben.

En halv times times tid senere var det desværre Søren der måtte måtte give fortabt. Søren tabte en bonde i åbningen og den holdet modstanderen fast i.

Der var kamp på begge fronten i Tims parti, hvor modstanderen havde blæst til angreb på kongefløjen og Tim på dronningefløjen. Desværre overså Tim´s modstander en lille fin gaffel der kostede dronningen og så var det slut

Ricardt´s parti var lige, som jeg så det, et pænt stykke hen ad vejen og Ricardt holdt balancen. Så remis til Ricardt, meget flot!

Kurt viste endnu engang hvordan man flytter brikkerne stille og roligt… og skubber modstanderen stille og roligt ud over kanten. Elegant spillet og længere nede kan I spille partiet igennem.

Vores debutant Jesper viste også hvordan skak skal spilles og jeg tror ikke, at Zijed synes det var det sjoveste parti. Det er et meget interessant parti med masser af mat mønstrer og det skal I også lige spille igennem.

Anders leveret et angrebsparti af den anden verden overfor Maxim, og selv i tidsnød kørte Anders den sikkert i havn!

Peter var oppe i mod en godt spillende Jørgen Aaskov som stille og roligt kørte pointet hjem.

Så set med Horsens øjne…. En rigtig god dag 😀

Kurt´s parti:

http://www.viewchess.com/cbreader/2021/10/31/Game38708000.html 

ChessBase Game (viewchess.com)

søndag den 24. oktober 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 7. dec. 2021 kl. 19:00

På grund af fejl i indkaldelsen til generalforsamlingen d. 24. august blev det besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling.

 

Der indkaldes derfor hermed til ordinær generalforsamling som afvikles:

 

Tirsdag den 7. december kl. 19.00 i klubbens lokaler på ASV, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens.

 

I bestyrelsen håber vi rigtig meget, at du vil afse tid til at deltage. Bestyrelsen har i den grad brug for dit input for at komme videre ovenpå den lange nedlukning pga corona.

 

Vi har kaffe/the, øl/vand og kage til mødet.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens ”force majeure klausul”.

 

3. Formandens beretning.

I beretningen skal formanden gøre status over det seneste års begivenheder i foreningen og redegøre for bestyrelsens mål i det kommende år.

 

4. Kassererens beretning.

Kassereren skal med anvendelse af bilag redegøre for regnskabsåret, som går fra 1.januar til 31.december.

 

5. Kontingent.

Kassereren har pligt til hvert år at fremsætte forslag til det kommende års kontingentsatser. Seniorer betaler fuld takst. Pensionister, juniorer og skoleskakspillere betaler en lavere takst. Taksterne vedtages af den ordinære generalforsamling.

 

6. Valg til bestyrelsen.

Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem.

På valg er Søren Sørensen, Peter Riis og Troels Rasmussen.

 

7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

Valgene gælder for en periode på ét år. Revisor (eller revisorsuppleant) skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling”.

På valg som revisor er Kjeld Nielsen og som revisorsuppleant John Stokholm

 

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Vær opmærksom på, at såfremt du har konkrete forslag til pkt. 8, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse enten afleveres til et medlem af bestyrelsen eller sendes til klubbens e-mail (HorsensSF@gmail.com) senest to uger før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Tim Bjerre, formand.


tirsdag den 24. august 2021

Aktivitetskalender for efteråret 2021

 Aktivitetskalender for efteråret 2021

17-aug               Åbning af den nye sæson

24-aug               Generalforsamling

31-aug               Sommerturnering, 1. runde

                            

07-sep               Sommerturnering, 2. runde

14-sep               Sommerturnering, 3. runde

21-sep               Sommerturnering, 4. runde

28-sep               Sommerturnering, 5. runde

                            

5-Oct                  Kvartalslyn

12-Oct                Hurtigskak turnering, 2 runder

19-Oct                Efterårsferie, klubben er som udgangspunkt lukket

26-Oct                Hurtigskak turnering, 2 runder

31-Oct                Holdturnering, 1. runde (Forventes)

                            

02-nov               Opflg. på holdturneringen

09-nov               Hurtigskak turnering, 2 runder

21-nov               Holdturnering, 2. runde (Forventes)

23-nov               Opflg. på holdturneringen

30-nov               Kvartalslyn

                            

07-dec               960 turnering

12-dec               Holdturnering, 3. runde (Forventes)

15-dec               Julefslutning

mandag den 14. juni 2021

Horsens Skakforening inviterer hermed til Sensommerturnering 2021

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: 6 mands grupper, nederste evt. Monrad
Tidspunkt: Følgende fem tirsdage i 2021 med start kl. 18:30; den 31/8, 7/9, 14/9, 21/9 og den 28/9.
Afbud: Skal meddeles turneringsledelsen via HorsensSF@gmail.com. En spiller, der har meldt afbud til en runde, er ansvarlig for at få arrangeret et alternativt spilletidspunkt med sin modstander.
Der vil være mulighed for at afvikle udsatte partier den 5/10.
Betænkningstid: 90 min. til de første 40 træk og derefter 15 min. plus opsparet tid til resten af partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1.
Juniorer kan ved tilmeldelse til turneringen angive at ville spille med nedsat betænkningstid: 50min til hele partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1. Mødes en junior, der har ønsket nedsat betænkningstid, med en anden spiller vil den korte betænkningstid være gældende for begge spillere.
Der spilles efter FIDE’s regler. Det er tilladt at komme op til 40 minutter for sent til partiet ift. rundens officielle starttidspunkt.
Noteringspligt: Der er noteringspligt til hele partiet.
Indskud: Kr. 150-, pensionister og juniorer dog kr. 100-.
Præmier: 100% af indskuddet går til præmier. Præmierne vil blive offentliggjort inden tredje runde. Præmieoverrækkelse vil finde sted den 26/10 klokken 18:30. Ved ligestilling deles pengepræmier; udelelige præmier afgøres ved korrektion.
Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.
Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!
Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details..., hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data eller via klubbens e-mail: HorsensSF@gmail.com. Seneste tilmelding den 29/8-2021.
Vel mødt i Horsens!

torsdag den 10. juni 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Horsens Skakforening d. 24. aug. 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling som afvikles:

Tirsdag den 24. august kl. 19.00 i klubbens lokaler på ASV, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens.

I bestyrelsen håber vi meget, at du vil afse tid til at deltage.

Vi har kaffe/the, øl/vand og kage til mødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN:

1.                         Valg af dirigent.

2.                         Bestyrelsens ”force majeure klausul”.

3.                         Formandens beretning.

I beretningen skal formanden gøre status over det seneste års begivenheder i foreningen og redegøre for bestyrelsens mål i det kommende år.

 4.                         Kassererens beretning.

Kassereren skal med anvendelse af bilag redegøre for regnskabsåret, som går fra 1.januar til 31.december.

 5.                         Kontingent.

Kassereren har pligt til hvert år at fremsætte forslag til det kommende års kontingentsatser. Seniorer betaler fuld takst. Pensionister, juniorer og skoleskakspillere betaler en lavere takst. Taksterne vedtages af den ordinære generalforsamling.

 6.                         Valg til bestyrelsen.

                Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem.

                På valg er Søren Sørensen, Peter Riis og Troels Rasmussen.

 7.                         Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

Valgene gælder for en periode på ét år. Revisor (eller revisorsuppleant) skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling”.

               På valg som revisor er Kjeld Nielsen og som revisorsuppleant John Stokholm

 8.                         Indkomne forslag.

 9.                         Eventuelt.

Vær opmærksom på, at såfremt du har konkrete forslag til pkt. 8, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse enten afleveres til et medlem af bestyrelsen eller sendes til klubbens e-mail (HorsensSF@gmail.com) senest to uger før generalforsamlingen.

 Med venlig hilsen   

 

Tim Bjerre, formand.               

onsdag den 19. maj 2021

Genåbning af klubben på tirsdag d. 25. juni kl. 18

 

Så er der rigtig godt nyt!

Nu kan vi endelig kommer i gang med at spille skak igen!! Om end det er kortvarigt for sommeren står snart for døren.

Klubben åbner op på næste tirsdag d. 25/5 Kl. 18:00 og de efterfølgende 3 tirsdage 1/6, 8/6 og 15/6.

Der er ikke programsat noget disse dage andet end socialt samvær…. og så få spillet noget skak!

Vi håber, at se rigtig mange af jer igen!


PS: Alle opfordres til at overholde de til enhver tid gældende coronaregler/-restriktioner!