mandag den 14. juni 2021

Horsens Skakforening inviterer hermed til Sensommerturnering 2021

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: 6 mands grupper, nederste evt. Monrad
Tidspunkt: Følgende fem tirsdage i 2021 med start kl. 18:30; den 31/8, 7/9, 14/9, 21/9 og den 28/9.
Afbud: Skal meddeles turneringsledelsen via HorsensSF@gmail.com. En spiller, der har meldt afbud til en runde, er ansvarlig for at få arrangeret et alternativt spilletidspunkt med sin modstander.
Der vil være mulighed for at afvikle udsatte partier den 5/10.
Betænkningstid: 90 min. til de første 40 træk og derefter 15 min. plus opsparet tid til resten af partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1.
Juniorer kan ved tilmeldelse til turneringen angive at ville spille med nedsat betænkningstid: 50min til hele partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1. Mødes en junior, der har ønsket nedsat betænkningstid, med en anden spiller vil den korte betænkningstid være gældende for begge spillere.
Der spilles efter FIDE’s regler. Det er tilladt at komme op til 40 minutter for sent til partiet ift. rundens officielle starttidspunkt.
Noteringspligt: Der er noteringspligt til hele partiet.
Indskud: Kr. 150-, pensionister og juniorer dog kr. 100-.
Præmier: 100% af indskuddet går til præmier. Præmierne vil blive offentliggjort inden tredje runde. Præmieoverrækkelse vil finde sted den 26/10 klokken 18:30. Ved ligestilling deles pengepræmier; udelelige præmier afgøres ved korrektion.
Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.
Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!
Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details..., hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data eller via klubbens e-mail: HorsensSF@gmail.com. Seneste tilmelding den 29/8-2021.
Vel mødt i Horsens!

torsdag den 10. juni 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Horsens Skakforening d. 24. aug. 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling som afvikles:

Tirsdag den 24. august kl. 19.00 i klubbens lokaler på ASV, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens.

I bestyrelsen håber vi meget, at du vil afse tid til at deltage.

Vi har kaffe/the, øl/vand og kage til mødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN:

1.                         Valg af dirigent.

2.                         Bestyrelsens ”force majeure klausul”.

3.                         Formandens beretning.

I beretningen skal formanden gøre status over det seneste års begivenheder i foreningen og redegøre for bestyrelsens mål i det kommende år.

 4.                         Kassererens beretning.

Kassereren skal med anvendelse af bilag redegøre for regnskabsåret, som går fra 1.januar til 31.december.

 5.                         Kontingent.

Kassereren har pligt til hvert år at fremsætte forslag til det kommende års kontingentsatser. Seniorer betaler fuld takst. Pensionister, juniorer og skoleskakspillere betaler en lavere takst. Taksterne vedtages af den ordinære generalforsamling.

 6.                         Valg til bestyrelsen.

                Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem.

                På valg er Søren Sørensen, Peter Riis og Troels Rasmussen.

 7.                         Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

Valgene gælder for en periode på ét år. Revisor (eller revisorsuppleant) skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling”.

               På valg som revisor er Kjeld Nielsen og som revisorsuppleant John Stokholm

 8.                         Indkomne forslag.

 9.                         Eventuelt.

Vær opmærksom på, at såfremt du har konkrete forslag til pkt. 8, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse enten afleveres til et medlem af bestyrelsen eller sendes til klubbens e-mail (HorsensSF@gmail.com) senest to uger før generalforsamlingen.

 Med venlig hilsen   

 

Tim Bjerre, formand.