torsdag den 8. oktober 2020

Horsens Skakforening inviterer hermed til langsom hurtigskak.Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.
Turneringsform: En stor Schweitzer-gruppe.
Tidspunkt: Følgende fem tirsdage i 2020 med start kl. 18:30 slut ca.
20:30; den 20/10, den 3/11, den 17/11, den 24/11 & den 1/12. Man er selvfølgelig meget velkommen til at blive i klubbens lokaler efterfølgende for analyse m.m.
Betænkningstid: 30 minutter + 30 sekunder per træk.
Afbud: Der vil være mulighed for at tage ”byes”, så man ikke behøver at spille alle runder. Af hensyn til rundelægning: Meld venligst afbud senest to timer før rundestart.
Indskud: Kr. 100-, pensionister og juniorer dog kr. 50-.
Præmier: 100% af indskuddet går til præmier! Der vil være ratinggrupper (hurtigskakrating) for hver 6 deltagere. Ved ligestilling afgøres placering på korrektion. Grundet den lidt skæve betænkningstid, rates turneringen ikke.
Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.
Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!
Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem på
http://turnering.skak.dk, hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter
systemet selv indhenter dine data eller via klubbens e-mail:
HorsensSF@gmail.com. Seneste tilmelding den 18/10-2020.