lørdag den 30. november 2019

Invitation til julelyn 2019Invitation til julelyn 2019Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til julelyn.
Invitation to Christmas blitz Chess tournament 2019. See further down.


Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.Turneringsform: En stor schweitzer-gruppe, 8 runder.Tidspunkt: Tirsdag den 10/12 2019 klokken 18:30-ca. 20:30Betænkningstid: 3min+2sek/træk/spiller til hele partiet.Indskud: Kr. 20.Præmier: Der vil være ratinggrupper for hver 8 deltagere. Ved ligestilling afgøres placering på korrektion.Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem,

hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data eller via mail: HorsensSF@gmail.com.


Sidste frist for tilmelding er mandag den 9/12 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20 på spilleaftenen mod betaling af forhøjet indskud på 30-dkk. Klubben åbner dørene klokken 18:00.


Max antal deltagere: 40.

Invitation to Christmas blitz Chess tournament 2019.


Horsens Chess Association hereby has the pleasure of inviting you to Christmas blitz.


Venue: Horsens Chess Association premises in "ASV", Nørrebrogade 38A, 8700 Horsens.


Tournament form: A large Schweitzer group, 8 rounds.


Date: Tuesday, 10/12 2019 at 18:30-approx. 20:30


Reflection time: 3min + 2sec/pull/play for the whole lot.


Deposits: DKK 20.


Prizes: There will be rating groups for every 8 participants. For equality, location is determined by correction.


Meals: coffee, soda and beer are available for purchase.


Smoking: It is NOT allowed to smoke inside the building or on the ground!


Registration: Registration via the Danish Chess Union tournament system,

Where the club and name must be entered, then the system itself collects your data or via email: HorsensSF@gmail.com.


Closing date for registration is Monday, 9/12 2019; However, after registering at a personal attendance at the venue before 18:20 on the evening of the game, you are accepted for payment of an increased deposit of DKK 30. The club opens the doors at 18:00 o'clock.


Max number of participants: 40.