onsdag den 25. februar 2015

Aarhus Chess House EMT i vinterferien, 2. del.

I vinterferien var der traditionen tro fulde huse i Chess House i Aarhus, hvor Rasmus Skytte & Co. igen i år arrangerede en fin turnering. I år var der en lukket GM-gruppe med 10 deltagere, en lukket IM-gruppe med 10 deltagere samt to undergrupper med otte mand i hver.

2. del handler om IM-gruppen og Morten Jensbys turnering! IM-gruppen blev vundet af Jens Ove Fries Nielsen, der med 7½/9 var helt suveræn. Den blot 15-årige nordsjællænder Martin Percivaldi fra Hillerød er ét af de allerstørste talenter i dansk skak. Han var længe på sporet af en IM-norm, men det glippede desværre på falderebet. Martin er dog så stort et talent, at jeg tror, det udelukkende er et spørgsmål om tid, inden IM-normerne kommer til ham! IM-gruppens altdominerende skikkelse var som nævnt Jens Ove, og han spillede flere fede angrebspartier på sin vej mod turneringssejren. Ét af de bedste og mest seværdige var efter min mening det her mod Thomas Schou-Moldt, som vi lige ser slutningen af.

Hvid: IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg.
Sort: Thomas Schou-Moldt, Skakforeningen ØBRO.
24.Dd4-f4!    f7-f6?
En grov fejl af damelandstræneren, som nok skyldes, at han ikke havde ret meget tid tilbage. Klart bedre var 24...Dc2-f5, selv om 25.Df4xf5 e6xf5 26.Sc3xd5 b7-b6 også havde været op ad bakke for sort.
25.Tb1–c1    Dc2-g6
26.e5xf6        Ke8-f7
Eller 26...Dg6-f7 27.Df4-d6 Ld7-c6 28.Tc1–e1! og hvid banker døren ind med 29.Txe6+ eller 29.g6!
27.Df4-d6!
En ond dobbelttrussel mod løberen og det bløde punkt på e7.
27.                 Th8-d8
28.Dd6-e7+ Kf7-g8
Når Jens Ove har fat i noget taktisk, som han har her, så er han ganske enkelt uhyggelig skarp på et skakbræt!
29.f6-f7+      Kg8-h8
30.De7-d6!   Sh7-f8
Thomas er helt færdig, og han kunne roligt have opgivet her. I stedet for lader han Jens Ove afslutte partiet med en flot mat.
31.Dd6-e5+ Kh8-h7
32.Tf3-f6!     Dg6-d3
33.Lh6xf8    Td8xf8
34.Tf6-h6#   1–0.

Morten Jensby var med i gruppen med spillere over 1800 i rating. Han scorede 3/7 i en gruppe med en forventet score på 3,60. Turneringen var langt hen ad vejen de brændte chancers turnering, fordi han i flere tilfælde ikke fik det optimale ud af stillingerne. Især partiet i 4. runde mod Graham Taylor fra SK1968/Aarhus bød på en stor mulighed for sejr! Vi kommer ind i partiet på et tidspunkt, hvor han ofrer en officer for at få gang i et angreb.

Hvid: Morten Jensby, Horsens.
Sort: Graham Taylor, SK1968/Aarhus.
18.Lc1xh6!
Graham Taylors kongestilling vakler, og derfor kunne Morten ikke modstå fristelsen til at ofre officeren for at få den lukket helt op. Den næste håndfuld træk er ret forcerede.
18.                 g7xh6
19.Th4xh6    Sf6-e4
20.c4xd5       f7-f5
21.Sf3-h4      Le7xh4
22.Lg2xe4    Dc7-e5
Måske var 22...f5xe4 23.d5-d6 Dc7-f7 24.Th6xh4 bedre for Graham end fortsættelsen i partiet?
23.Th6-e6     De5-g7
24.Le4xf5     Lh4-f6
25.Te6-e4!    Kg8-h8
Sort kan ikke spille 25...Tc8-e8 på grund af 26.Te4-g4 Lf6-g5 27.h2-h4.
26.Te4-g4     Dg7-e7
27.Dc2-d2     Lf6-g7
28.Tg4-h4+??
Frem hertil tror jeg, at angrebet kører, men det her er desværre et træk til to spørgsmålstegn, fordi det nærmest taber øjeblikkeligt. Klart bedre var 28.Td1–e1! Efter 28...De7-f6 29.Lf5-e6 Tc8-d8 30.Te1–e5! er den sorte konge fortabt under beskydningen af alle de hvide officerer. Nu tager partiet derimod en kovending af de helt store!
28.                 De7xh4!
Graham griber øjeblikket, og med dette giftige modoffer slår han hårdt contra. Den så Morten slet ikke komme!
29.g3xh4       Tf8xf5
30.Dd2-e2     Lg7-d4!
Nu er det i stedet for den hvide dronning og konge, der blafrer i vinden og er chanceløse under den heftige beskydning fra sorts stærke løbere og tårne.
31.De2-e6     Tc8-g8+
32.Opgivet,   0–1.
Nok er nok. Morten gad ikke se hverken A) 32.Kg1–h1 Lb7xd5+ eller B) 32.Kg1–f1 Tf5xf2+ 33.Kf1–e1 Tg8-g1#.

Morten havde også gunstige stillinger mod Steffen Cordes og Benny Lauridsen, men begge stillinger røg på gulvet. Til gengæld vandt han en både flot og tiltrængt sejr i 6. runde.

Hvid: Morten Jensby, Horsens.
Sort: Willy Møller Nielsen, Syddjurs Skakklub.

1.c2-c4          e7-e5
2.g2-g3          Sg8-f6
3.Lf1–g2       d7-d5
4.c4xd5         Sf6xd5
5.Sb1–c3       Lc8-e6?!
Et tvivlsomt træk. Mere normalt er 5...Sb6.
6.d2-d4         Sd5xc3
7.b2xc3         c7-c6
8.Ta1–b1      e5xd4
9.c3xd4         Dd8-c8
10.Dd1–c2    Sb8-d7
11.Sg1–f3     Sd7-f6
12.Sf3-g5      Sf6-d5
13.0–0           Lf8-e7
14.Sg5xe6     f7xe6
15.Dc2-b3     b7-b6
16.Lg2-h3     0–0
17.e2-e4        Sd5-c7
18.Lc1–f4     Kg8-h8
19.Tb1–c1    Sc7-a6
20.Db3xe6
Nu falder de løse tænder ud af den sorte bondekæde.
20.                 Dc8xe6
21.Lh3xe6    Sa6-b4
22.Tf1–d1    Tf8-f6
23.Le6-b3     h7-h6
24.e4-e5        Tf6-f5
25.a2-a3!
A-bonden er ikke vigtig, når bonden på c6 til gengæld ryddes af vejen, fordi der dermed skabes fri passage for de to stærke bønder i centrum.
25.                 Sb4-d5
26.Tc1xc6     Sd5xf4
27.g3xf4       Le7xa3
28.d4-d5!
Ikke noget med at klamre sig til bonden på f4, som alligevel ikke er den store hjælp for de to fribønder. De er det eneste, det drejer sig om lige her!
28.                 Tf5xf4
29.d5-d6       La3-c5
30.Td1–d2
Kvalitetsofret 30.Tc6xc5! havde været stærkt allerede nu, f.eks. 30...b6xc5 31.d6-d7 Ta8-d8 (31...Tf4-f8 32.e5-e6 Ta8-d8 33.e6-e7) 32.e5-e6 Tf4-e4 33.Kg1–f1 c5-c4 34.Lb3xc4! og hvid vinder nemt.
30.                 Ta8-f8
31.Tc6xc5!
Stillingen er materielt lige, men den er naturligvis klart fordelagtig for hvid fordi de to stærke centrumsbønder er meget langt fremme på brættet. Kvalitetsofret er stærkt af to grunde. For det første eliminerer det alle trælse temaer med uligefarvede løbere. For det andet åbner det en motorvej for de to fribønder, og det ender med at koste Willy et helt tårn at få dem ud af verden.
31.                 b6xc5
32.e5-e6        Tf4-e4
33.e6-e7?
Morten skubber den forkerte bonde fremad. Efter 33.d6-d7! havde sort kun fået fat i én af centrumsbønderne for et tårn, f.eks. 33...Tf8-d8 34.Kg1–f1 c5-c4 35.Lb3xc4! og hvid vinder på stedet, fordi sort ikke kan forhindre Te2.
33.                 Tf8-e8
34.Lb3-c2
En anden vej frem var 34.d6-d7 allerede nu, f.eks. 34...Te4xe7 35.d7xe8D+ Te7xe8 36.Td2-d7! a7-a5 37.Td7-a7 Te8-b8 38.Lb3-a4! Tb8-c8 39.Ta7xa5 c5-c4 40.La4-c2.
34.                 Te4-e1+
35.Kg1–g2    g7-g5?
36.Kg2-f3     Te1xe7
Willy tager konsekvensen af de to fribønder, fordi de under alle omstændigheder koster mindst ét tårn.
37.d6xe7       Te8xe7
38.Td2-d6    Te7-f7+
39.Kf3-g3     h6-h5
Trækket svækker de to bønder, men det løb kørte måske allerede for sort med 35...g7-g5? Hvad skal sort ellers gøre? 39...Kh8-g7 taber øjeblikkeligt én af bønderne på grund af den giftige skak 40.Td6-g6+.
40.Td6-h6+ Kh8-g7
41.Th6xh5
41.Th6-g6+ var endnu stærkere, f.eks. 41...Kg7-f8 42.Tg6xg5 h5-h4+ 43.Kg3-g2 c5-c4 44.Tg5-f5 a7-a5 45.Tf5xf7+ Kf8xf7 46.f2-f4 Kf7-e7 47.Kg2-f2 Ke7-d6 48.Kf2-e3 Kd6-c5 49.Ke3-d2 Kc5-b4 50.f4-f5 a5-a4 51.Lc2xa4 Kb4xa4 52.f5-f6 , og sort kan roligt opgive.
41.                 Kg7-f6
42.Kg3-g4    Tf7-d7
43.Lc2-e4
Morten var ikke 100 procent sikker på varianterne efter 43.Th5xg5, og derfor valgte han en anden vej. Men det havde virket godt, f.eks. 43...Td7-d4+ (eller 43...Td7-d2 44.Tg5-f5+ Kf6-e6 45.Lc2-b3+ Ke6-d6 46.h2-h4) 44.Kg4-h5 Td4-d2 45.Tg5-f5+ Kf6-e6 46.Lc2-e4 c5-c4 47.h2-h4 c4-c3 48.f2-f3 Ke6-d6 49.Tf5-a5 c3-c2 50.Ta5-a6+ Kd6-e7 51.Ta6-c6. Resten er ret elementært og blev spillet rimeligt hurtigt.
43.                 Td7-d1
44.Th5-h7    Td1–g1+
45.Kg4-f3     Tg1–a1
46.Th7-c7     Ta1–a5
47.Kf3-g4     Kf6-e5
48.f2-f3         Ke5-d4
49.Kg4xg5    c5-c4+
50.Kg5-g4    c4-c3
51.h2-h4       Ta5-a1
52.h4-h5       Ta1–g1+
53.Kg4-f5     Tg1–h1
54.Kf5-g6     Th1–g1+
55.Kg6-h7    a7-a5
56.h5-h6       a5-a4
57.Tc7-a7     Tg1–a1
58.Kh7-g7    Kd4-c4
59.h6-h7       Ta1–g1+
60.Kg7-f8     Opgivet, 1–0.

Morten Jensby (på billedet) scorede 3/7 i gruppen over 1800 i Chess House i vinterferien. To dage efter turneringen vandt han sit parti i holdkampen i Mesterrækken mod Poul Flemming Fries Nielsen fra Esbjerg. Billedet her blev taget under holdkampen. (Billede og billedtekst: Tim Bjerre).

Af Eigil Straarup.

 

tirsdag den 24. februar 2015

Aarhus Chess House EMT i vinterferien, 1. del.

I vinterferien var der traditionen tro fulde huse i Chess House i Aarhus, hvor Rasmus Skytte & Co. igen i år arrangerede en fin turnering. I år var der en lukket GM-gruppe med 10 deltagere, en lukket IM-gruppe med 10 deltagere samt to undergrupper med otte mand i hver.


Tyskeren Alexander Donchenko vandt GM-gruppen med 7/9 foran sin landsmand Jonathan Carlstedt, der scorede 6½ points. Den blot 16-årige Donchenko scorede dermed sin tredje og sidste GM-norm, og mon ikke han er en ung mand, som vi kommer til at høre en hel del om i fremtiden? Carlstedts 6½ points indbragte også en GM-norm. Hans første!

Mange af Donchenkos gevinster var knofedt og hårdt arbejde. Han vandt adskillige af dem i slutspil, hvor han sled modstanderne op. Jonathan Carlstedts partier var også langt hen ad vejen partier, hvor han havde arbejdshandskerne på. Men der var ét tilbage i 2. runde, hvor han vandt på et fint angreb. Vi hopper ind og ser selve angrebet, som meget godt viser, hvor vigtigt det er, at man angriber med alle brikker!
 

Hvid: IM Jonathan Carlstedt, Tyskland.
Sort: IM Rasmus Skytte, Aarhus/Skolerne.

33.Th2-e2!
Carlstedt dumper bonden på h5. Til gengæld får han sine tårne i spil.
33.                 Th8xh5
34.Te2-e8     Th5-h4
35.Te8xf8     Th4xf4
36.Te1–e8
Sort har fået en bonde, men merbonden på kongefløjen er intet værd her. 
36.                 Tf4-h4
36...Tf4xd4 strander på 37.Dd3-e3. Hvid truer konkret 38.Te8-e7 med dronningefangst. Generelt er det også problematisk for sort, at den hvide dronning kommer ind på b6 med en dødbringende skak, dækket af et tårn på b8, når det sorte tårn på d4 tvinges væk.
37.b2-b3       Th4-h1+
38.Kb1–b2   Tc4-c3
39.Te8-b8+   Kb7-c7
Eller 39...Kb7-a7 40.Tb8-a8+ Ka7-b6 41.Dd3-a6+ Kb6-c7 42.Ta8-a7#. Alt taber for sort, der i princippet er bagud med et helt tårn, fordi tårnet på h1 ikke bidrager med noget.
40.Dd3-a6    Opgivet, 1–0.

For undertegnede Eigil Straarup endte deltagelsen i gruppen under 1800 med at blive en rigtig god oplevelse. En forventet score på 5,85 gjorde mig til storfavorit i gruppen. Efter en svær start lykkedes det heldigvis at vende udviklingen og indfri favoritværdigheden. Vendepunktet var det her parti i 4. runde, som jeg gik ind til med 2/3 og dermed også under pres. Vi hopper ind i midtspillet!

Hvid: Eigil Straarup, Horsens.
Sort: Leif Nørholm Jensen, Nordre/Aarhus.
26.Te3-a3!
Klart det træk i partiet, jeg bagefter var bedst tilfreds med. Det trykker på den svage bonde på a7. Desuden kunne jeg ikke se, hvordan jeg kunne komme videre på kongefløjen, f.eks. 26.Tg3xg8 Kh7xg8 27.Te3-g3+ Kg8-h8, og hvid har svært ved at komme videre.
26.                 Kh7-h8?
En stor fejl. Leif så først for sent, at hvid truer mat på h7, når tårnet slår sig ind på a7. Derfor er tårnet på f5 stadig fanget i bindingen, selv om kongen ikke står på h7. Klart bedre var 26...a7-a6. Så havde jeg spillet 27.Ta3-b3. Det ser også super godt ud! Hvis sort ikke har bedre end 27...Df6-d8, så står hvid forrygende.
27.Ta3xa7    h5-h4
28.Tg3xg8+ Kh8xg8
29.De4-g4+!
Nu hvor feltet g4 er ledigt til hvid, trænger dronningen ind i stillingen og udnytter, at sorts tårn på f5 nu er fanget i en ny uheldig binding. Denne gang i diagonalen til løberen på c8!
29.                 Df6-g5
Her var der to andre seriøse muligheder. A) 29...Kg8-h8 er den stærkeste af dem. Jeg havde i så fald spillet 30.Ta7-a8 Df6-f8 31.Dg4xh4 og satset på, at de tre merbønder havde været mere end rigeligt. B) 29...Kg8-f8 taber glat til 30.Ta7-a8 Df6-d8 (eller 30...Tf5xf2 31.Dg4xc8+ Kf8-f7 32.Dc8-e8+ Kf7-g7 33.De8-g8#) 31.Dg4xf5+! Lc8xf5 32.Ta8xd8+.
30.Ta7-a8
Jeg kunne ikke få 30.Ta7-c7 til at virke, fordi det ikke er til at komme videre efter 30...Lc8-a6 31.Tc7-a7 La6-c8. Partitrækket fanger derimod den sorte løber i en ubehagelig binding på baglinjen.
30.                 Kg8-g7
Eller 30...Tf5-f8, men det strander på 31.Ta8xc8 Dg5xg4 32.Tc8xf8+ Kg8xf8 33.h3xg4. Sort kunne også forsøge 30...Dg5xg4, men igen kan hvid indskyde 31.Ta8xc8+, inden man slår dronningen.
31.Dg4xg5+ Opgivet, 1–0.

Gevinsten over Leif blev fulgt op af endnu en sejr. Dagen efter spillede jeg det bedste af mine partier i turneringen i 6. runde. Samtidig var det også netop den gevinst, der reelt sikrede mig gruppesejren. Igen kommer vi ind i et midtspil!
Hvid: Eigil Straarup, Horsens.
Sort: Johnny Sparvang, Aros/Aarhus.
20.e4xd5!
Inviterer til et midlertidigt offer af løberen, som jeg havde nogenlunde styr på under partiet.
20.                 e5xf4?
Sorts bedste chance er 20...Se7xd5. Hvid har næppe bedre end 21.Lf4-g3. Her står hvid naturligvis også bedst, men det er ingenting sammenlignet med fortsættelsen i partiet.
21.b5xc6
Mere præcist end 21.d5xc6. Efter 21...Dd7xd2 22.Td1xd2 Lb7-c8 har hvid masser af kompensation for den ofrede officer, fordi de fleste sorte brikker står passivt. Men jeg valgte at slå med b-bonden, fordi jeg kunne se, at det som minimum ville give en god fribonde i c-linjen.
21.                 Lb7xc6?
Bedre var 21...Se7xc6, men efter 22.d5xc6 Dd7xd2 23.Td1xd2 Lb7xc6 24.Le2-c4+ Kg8-h8 25.Lc4-d5 Lc6xd5 26.Td2xd5 var hvids fribonde i c-linjen blevet god.
22.d5xc6       Dd7xd2
Eller 22...Dd7xc6 23.Dd2-d7. Sort kan ikke rigtigt forhindre hvid i at invadere syvende række med det tunge skyts.
23.Td1xd2    Se7xc6
24.Td2-d7!
Et tårn på syvende række er næsten altid stærkt. Her er det altafgørende!
24.                 Tf8-d8
25.Tc1–d1    Td8xd7
26.Td1xd7    Sc6-e5
Hvad ellers? Sorts stilling er håbløs nu. 26...Ta8-d8 strander på 27.Le2-c4+ Kg8-h8 28.Td7-c7, hvorefter a-bonden eller springeren ryger.
27.Sf3xe5     f6xe5
28.Le2-c4+! Kg8-h8
Sorts konge sendes i skammekrogen. 28...Kg8-f8? taber jo tårnet eller løberen via 29.Td7-f7+ Kf8-g8 30.Tf7xa7+ fulgt af 31.Ta7xa8+. Nu ruller c-bonden i mål.
29.c5-c6        Ta8-c8
30.c6-c7        Opgivet, 1–0.

Eigil Straarup (på billedet) scorede 6/7 og vandt gruppen under 1800 i Chess House. To dage efter turneringen vandt han sit parti i holdkampen i Mesterrækken mod Bent Rømer Radoor fra Esbjerg. Billedet her blev taget under holdkampen. (Billede og billedtekst: Tim Bjerre).

 
Af Eigil Straarup.

søndag den 15. februar 2015

Kæmpesejr over Esbjerg sender Horsens i 2. Division!

I dag vandt vi en kæmpesejr på 5½-2½ over Esbjerg. Trods savnet af vores stabile førstebræt Kurt Schlott, vandt vi sikkert over Esbjerg, der var endnu hårdere ramt til topopgøret i dag, end vi var. Esbjergenserne manglede både Jesper Lahn Rasmussen og Lars Husum. Vi havde dermed en forventet score på 4,28 og overgik den med mere end ét point.

Dagens referat starter med et blik på de enkelte resultater.
1.Morten Beuchert-Ingolf Nikolajsen                            1
2.Morten Jensby-Poul Flemming Fries Nielsen             1
3.Anders Munch-Bjørn Nielsen                                     1
4.Søren Sørensen-Damir Desevac                                  2
5.Eigil Straarup-Bent Radoor                                        1
6.Søren Grymer-Hansen-Steven Jessen                         2
7.Erik Pedersen-Hans Viborg                                        X
8.Mihai Alexandru-Scutaru-Jens Kr. Pedersen              1Så er matchen gået i gang og der holdes øje med alle...
 
Først færdig var vores rumænske islæt Mihai Alexandru-Scutaru, der havde en meget sen sæsondebut i dag. Omkring kl. 14.20 vandt han sit parti over Jens Kr. Pedersen. Vi ser partiet i sin fulde længde:
Hvid: Mihai Alexandru-Scutaru, Horsens.
Sort: Jens Kr. Pedersen, Esbjerg.
1.d2-d4         Sg8-f6
2.Sg1–f3       e7-e6
3.Lc1–f4       Sf6-d5?
London-systemet. Trækket her er ikke den bedste måde, sort kan imødegå åbningen på.
4.Lf4-g3       f7-f5
5.e2-e3          c7-c6
6.c2-c4          Sd5-f6
7.Lf1–d3      d7-d5
8.Sf3-e5        Lf8-d6
9.Lg3-h4
Bedre var 9.Sb1–d2 Hvid bør afslutte sin udvikling, inden han begiver sig ud på eventyr, men Alex venter ikke!
9.                   Ld6xe5
10.d4xe5       Dd8-a5+
11.Sb1–d2    Sf6-g4
12.Ld3-e2     Sg4xe5
13.Le2-h5+   Se5-g6
Kreativt spillet! 13...g7-g6? gendrives elegant med 14.Lh4-f6!
14.0–0           Sb8-d7
15.Sd2-b3     Da5-c7
16.c4xd5       e6xd5
17.Ta1–c1
Truer selvfølgelig med slag på d5.
17...Dc7-e5
18.f2-f4! De5-b8
Alex havde naturligvis gerne set 18...De5xe3+? 19.Kg1–h1, fordi sorts konge så havde været i enorme problemer.
19.e3-e4        d5xe4
20.Dd1–d4   0–0
21.Lh5xg6    h7xg6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.Lh4-e7!
En virkelig flot og kreativ dobbelttrussel!
22.                 Tf8-f6
Eller 22...Tf8-e8 23.Le7-d6!, og dronningen er fanget.
23.Le7xf6     Sd7xf6
24.Dd4-d8+ Kg8-h7?
En katastrofal fejl. Efter 24...Kg8-f7 var der opstået en langt mere uklar stilling. Nu går esbjergenseren ned med mus og mand.
25.Tc1–c3     Sf6-d5??
26.Tc3-h3#   1–0.


Mihai har været holdet en god stabil mand gennem årerne for Horsens og sidder her til venstre over for Jens Kr. Pedersen, Esbjerg

Tyve minutter senere vandt Morten Beuchert over Ingolf Nikolajsen. Morten vikarierede på førstebræt i dag i Kurts fravær, og det gjorde han aldeles glimrende. Med de sorte brikker kom han fint ud af åbningen og fik en isoleret dobbeltbonde i c-linjen at spille på. Fra midtspillet blev partiet forvandlet til et slutspil, hvor ét af Ingolfs tårne forvildede sig ind i en blindgyde på b8. Morten var ufin nok til at spærre det hvide tårn inde med en løber på c8, og med det hvide tårn ude af spil, var det en smal sag for ham at vinde slutspillet. Dermed 2-0 til os!
Få minutter senere vandt Anders Munch sit parti. Det var ligesom Mihais parti en kort affære, som vi også ser i sin fulde længde.

Hvid: Bjørn Nielsen, Esbjerg.
Sort: Anders Munch, Horsens.
1.Sg1–f3       d7-d5
2.d2-d4         Sg8-f6
3.Lc1–f4       c7-c6
4.c2-c4          Lc8-f5
Ad omveje er partiet blevet Slavisk åbning.
5.Sb1–c3       e7-e6
6.e2-e3          Dd8-b6
7.Dd1–c1      h7-h6
8.Lf1–e2       Sb8-d7
9.0–0             Db6-d8
10.Sf3-e1      g7-g5
11.Lf4-g3     h6-h5
12.Le2-d3     h5-h4
13.Lg3-e5     Sd7xe5
14.d4xe5       Lf5xd3
15.Se1xd3     d5xc4
Noget er gået helt galt for hvid, der nu for anden gang må spille springeren tilbage til rædselsfeltet e1 og mister en bonde uden skyggen af kompensation.
16.Sd3-e1     Sf6-g4
17.Se1–f3     Dd8-c7
18.Sc3-e4      Sg4xe5
19.Sf3xg5     b7-b5
Anders giver sig tid til at dække den fuldfede merbonde på c4. Det er rigtig godt givet ud, eftersom hans angreb på kongefløjen ikke løber nogen steder.
20.Dc1–c3    Lf8-g7
21.Kg1–h1??
Bjørn Nielsen går ud af afdækkerskakken, og dermed har han med statsgaranti troet, at han havde undsluppet den værste krydsild. Men Anders' næste træk sænker bommen med et brag!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.                 Se5-g4!
22.Opgivet,   0–1.
Endnu et parti med en giftig dobbelttrussel! Her ryger den hvide dronning, eller også sætter sort mat på h2.

Yderligere tyve minutter senere, kl. 15.15, opgav Søren Sørensen sin håbløse stilling mod Damir Desevac. Partiet var ret lige og stillingen var ret lukket langt hen ad vejen. Men Damir fandt en måde at bryde gennem stillingen på, og det omsatte han til et blændende angreb, hvor begge hans tårne huserede på Sørens anden række. Da de tilmed fik hjælp af en springerskak på f3, stod Søren foran en flot udækkelig mat. 3-1 til os!
Ti minutter senere strakte Søren Grymer-Hansen våben mod Steven Jessen. Kort inde i partiet ofrede Søren en officer og fik hele fire bønder for den. Ofret virkede fint, og Søren burde efter eget udsagn have fået mere ud af det. I stedet for tiltvang Steven Jessen sig initiativet. Langsomt men sikkert åd han sig ind i partiet og pillede de løse bønder ud af Sørens stilling. 3-2 til os!

Et kvarters tid senere, kl. 15.39, vandt Morten Jensby sit parti over Poul Flemming Fries Nielsen. Morten har lige spillet syv partier i skolernes vinterferie i Chess House, og det var måske kampformen derfra, han lukrerede på i dag? Morten spillede som sædvanligt Engelsk, men der er slet ingen tvivl om, at det forløb alt andet end planmæssigt for ham. Han kom ikke for godt ud af åbningen, men i midtspillet åd han to bønder, da han fik mulighed for det. Hvad der herefter skete, aner jeg ikke, må jeg blankt erkende! Men Morten vandt og bragte os i front med 4-2!
Tyve minutter senere, kl. 16.02, vandt undertegnede Eigil Straarup sit parti over Bent Radoor. Nøjagtigt som Morten kom Eigil også med syv friske partier i ryggen fra Chess House. I åbningen valgte Eigil at ofre en bonde for et kæmpestort udviklingsforspring. Desværre gav ofret ikke det initiativ, han havde forestillet sig. I midtspillet fik Bent Radoor en fin stilling, som han ikke forvaltede optimalt. I stedet for havnede han pludselig i en grim dobbelttrussel, hvor han var nødt til at ofre to bønder for at slippe ud med livet i nogenlunde behold. Derfra gled partiet direkte over i et slutspil, der var ret håbløst for esbjergenseren. 5-2 til os!

Endelig var Erik Pedersen som så ofte før tilbage i spillelokalet vores sidste mand på skansen. Erik havde dagen igennem en optisk overlegen stilling med et fint angreb. Mit bud er, at det burde have vundet for Erik på én eller anden måde, og det var også den fornemmelse, han selv havde lige efter partiet. Desværre for ham fandt han ikke en vej til målstregen, og derfor ebbede partiet ud i remis og slutfacit 5½-2½ til os.
Samtidig vandt rækkens bedste hold fra Ribe med 5-3 i Varde. For tre uger siden kunne man læse i kampreferaterne på både Springeren/Koldings og Esbjergs hjemmeside, at vi med sejren over Springeren i 5. runde var rykket op i 2. Division. Efter min mening var det lige tidligt nok at kalde den, selv om det naturligvis også så rigtig godt ud for os på det tidspunkt. Til gengæld tør jeg godt at afsløre, at vi betragter oprykningen som en reel kendsgerning med resultaterne i dag in mente!

Ribe er rykket op i 2. Division for længe siden, og alt tyder nu på, at vi gør dem følgeskab. Holdskaksæsonen anno 2014/15 afsluttes om to uger, når Esbjerg Skakforening arrangerer finalen i Mesterrækken på Teknisk Gymnasium i Esbjerg søndag 1. marts.

 

 
 
 
 
 
Her bliver der analyseret efter matchen og taget noter til referatet.
Af Eigil Straarup.