onsdag den 15. maj 2019

Kære medlemmer!


Kære medlemmer!
Der er fuld aktivitet i klubben med mange forskellige tiltag. Peter har skrevet et referat over de seneste ting der har været gang i, samt hvad der sker i de kommende 4 uger.

Forårsturneringen 2019


Horsens Forårsturnering 2019 er nu afsluttet med følgende resultat:

Første præmien tilfalder Ricardt Riis med imponerende 6½/7, Ricardt afgav blot en remis imod Søren Sørensen, der fik andenpræmien med 5½/7.

Tredjepræmien tilfalder Ramadan Mustafov Saliev med 5/7.

Derudover var der udlovet en præmie til bedst placerede spiller med et startrating på under 1050. Denne tilfalder Tobias Lassen, der opnåede 4/7.

Endelig var der udlovet en ratingpræmie til den spiller, der opnåede den største ratingfremgang.

Ricardt Riis havde den største ratingfremgang med 284 ratingpoints, Tobias Lassen den næststørste med 135 ratingpoints, John Stockholm den 3. største med 54 ratingpoints.

Eftersom de to førstnævnte allerede har fået præmie tilfalder ratingpræmien John Stockholm. Alle præmietagere fra Horsens Skakforening.

Præmieoverrækkelsen vil finde sted tirsdag den 21/5 ca. klokken 18:30. Alle resultater fra turneringen kan findes på DSUs hjemmeside: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25535

Børneskak


Tirsdag den 14. maj blev der spillet børneskak i klubbens lokaler.

Børneskak er en disciplin, hvor ialt 4 spillere danner par to og to og spiller mod hinanden.

Hver spiller på 2-mandsholdet har sit eget skakbræt og sin egen modstander. Det ganske særlige ved denne skakform er, at de brikker som makkeren erobrer fra modstanderen bliver givet til én og kan sættes ind på ens skakbræt efter eget ønske istedet for at udføre et træk.

Det modsatte er også tilfældet: de brikker man selv erobrer bliver straks givet til medspilleren. Det følger heraf, at hvis man selv har hvid, må ens makker have sort, således at de modtagne brikker har denne rette hvide farve. Det er tilladt at sætte en brik ind med mat til følge.

En kamp er afgjort, når blot et af de to partier er afsluttet.

Følgende hold stillede til start: Team 2T (Troels Rasmussen og Tim Bjerre), Team Espe (Esben Paulsen og Peter Riis) og Team Træls (Ricardt Riis og Asger Haargaard). Efter at have spillet et udsat parti fra Forårsturneringen meldte endnu et team sig klar, team Toke (Tobias Lassen og Kjeld Nielsen). Dette gav mulighed for at få afviklet to dobbeltrundige turneringer.

Første turnering: Team Espe og Team Træls 3/4, Team 2T 0/4.

Anden turnering: Team Espe 6/6, Team 2T 3/6, Team Træls 2/6 og Team Toke 1/6.

Hurtigskak


Tirsdag den 21. maj starter vores hurtigskakturnering over de næste tre tirsdage. Der er mulighed for at sidde over, så man behøver ikke at deltage alle dage. Yderligere information og tilmelding her:

 http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25797


søndag den 12. maj 2019

Invitation til sommerlyn 2019, tirsdag d. 11. ju

Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til sommerlyn.

Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: En stor schweitzer-gruppe, 8 runder.

Tidspunkt: Tirsdag den 11/6 2019 klokken 18:30-ca. 20:30

Betænkningstid: 5min/spiller til hele partiet.

Indskud: Kr. 20.

Præmier: Der vil være ratinggrupper for hver 8 deltagere. Ved ligestilling afgøres placering på korrektion.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem,
hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data eller via mail: HorsensSF@gmail.com.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 10/6 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20 på spilleaftenen mod betaling af forhøjet indskud på 30-dkk.

Klubben åbner dørene klokken 18:00.

Max antal deltagere: 40.


Vel mødt i Horsens!

Invitation Hurtigskak tirsdag d. 21/5 - 28/5 - 4/6 med bye mulighed

Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til tre aftener med hurtigskak.
Der vil være mulighed for at sidde over i nogle runder, hvis man ikke har mulighed for at spille alle aftener.

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: En stor gruppe, 6 runder schweitzer. Turneringen hurtigskakrates.

Tidspunkt: Tirsdag den 21/5, 28,5 & 4/6 2019 klokken 18:30 - ca. 20:30. Der spilles to partier per
aften.

Betænkningstid: 20min + 5sec tillægstid / spiller til hele partiet.

Afbud: Skal meddeles senest klokken 16:30 samme dag som man skulle have spillet ved at skrive
til HorsensSF@gmail.com. Husk at angive hvilke runder afbuddet drejer sig om. Ved afbud vil man
udgå af rundelægningen for de runder hvortil man har meldt afbud og således komme til at spille
færre end de seks planlagte runder.

Indskud: Kr. 50.

Præmier: Der vil være rating grupper for hver 8 deltagere. Ved ligestilling afgøres placering på
korrektion.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem,
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/25797 eller via mail: HorsensSF@gmail.com.

Sidste frist for forhåndstilmelding er mandag den 20/5 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20 tirsdag den 21/5 mod erlæggelse af forhøjet tilmeldingsgebyr på 80-dkk.
Klubben åbner dørene klokken 18:00.

Max antal deltagere: 40.

Vel mødt i Horsens!

Invitation til Børneskak nu på tirsdag d. 14. maj


Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til en aften med børneskak. 

Børneskak er en disciplin, hvor i alt 4 spillere danner par to og to og spiller mod hinanden. Hver spiller på 2-mandsholdet har sit eget skakbræt og sin egen modstander. 
Det ganske særlige ved denne skakform er, at de brikker som makkeren erobrer fra modstanderen bliver givet til én og kan sættes ind på ens skakbræt efter eget ønske i stedet for at udføre et træk. 
Det modsatte er også tilfældet: de brikker man selv erobrer bliver straks givet til medspilleren. 
Det følger heraf, at hvis man selv har hvid, må ens makker have sort, således at de modtagne brikker har denne rette hvide farve. 
Det er tilladt at sætte en brik ind med mat til følge. 
En kamp er afgjort, når blot et af de to partier er afsluttet.

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: Uafklaret, afhængig af fremmøde, evt. en schweitzer-gruppe, 8 runder.

Tidspunkt: Tirsdag den 14/5 2019 klokken 18:30-ca. 20:30

Betænkningstid: 5min/hold til hele partiet.

Indskud: Kr. 0, det er æren, der spilles om.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem, http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25793

hvor holdnavn og gennemsnitsrating (baseret på lynskakrating) skal indtastes eller via mail: HorsensSF@gmail.com. Her er det også muligt at tilmelde sig enkeltvis, hvorefter turneringsledelsen vil sammensætte passende hold.

Sidste frist for forhåndstilmelding er mandag den 13/5 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20. Klubben åbner dørene klokken 18:00.

Max antal deltagere: 40.

Vel mødt i Horsens!