søndag den 31. oktober 2021

Holdkamp Horsens - Evans II 5 1/2 - 2 1/2 !!!

 

Så er årets første holdkamp blevet afviklet og sikken en start….. Det er helt sikkert, at den kommer vi ikke til at glemme foreløbig…. og for Evans II var der nok rigtig meget lang vej hjem til Vejle.

Først skal I have resultaterne (HS navne først):

1.       Peter Riis (S) – Jørgen Aaskov                          0 – 1

2.       Kurt Schlott-Hansen – Frank Kristensen      1 – 0

3.       Anders Munch – Maxim Konstantinov         1 – 0

4.       Jesper Lundager – Zijed Campore                  1 – 0

5.       Søren Sørensen – Torben Phalanis                 0 – 1

6.       Tim Bjerre – Jørn Lindved Sørensen              1 – 0

7.       Ricardt Riis – Helge Poulsen                             ½ - ½    

8.       Ramadan Saliev – Peter Bøgh Larsen            1 – 0

Samlet resultat                                                      5 ½ - 2 ½

Ifølge Dr. Elo skulle vi have tabt kampen 6 – 2, men den gode Dr. havde ikke taget højde for at Horsens spillerne var i hopla i dag 😎

Ramadan kom 20 minutter efter urerne var sat i gang, men han holdt tempoet oppe og da der var gået 1 ½ time måtte Evans formanden strække våben.

En halv times times tid senere var det desværre Søren der måtte måtte give fortabt. Søren tabte en bonde i åbningen og den holdet modstanderen fast i.

Der var kamp på begge fronten i Tims parti, hvor modstanderen havde blæst til angreb på kongefløjen og Tim på dronningefløjen. Desværre overså Tim´s modstander en lille fin gaffel der kostede dronningen og så var det slut

Ricardt´s parti var lige, som jeg så det, et pænt stykke hen ad vejen og Ricardt holdt balancen. Så remis til Ricardt, meget flot!

Kurt viste endnu engang hvordan man flytter brikkerne stille og roligt… og skubber modstanderen stille og roligt ud over kanten. Elegant spillet og længere nede kan I spille partiet igennem.

Vores debutant Jesper viste også hvordan skak skal spilles og jeg tror ikke, at Zijed synes det var det sjoveste parti. Det er et meget interessant parti med masser af mat mønstrer og det skal I også lige spille igennem.

Anders leveret et angrebsparti af den anden verden overfor Maxim, og selv i tidsnød kørte Anders den sikkert i havn!

Peter var oppe i mod en godt spillende Jørgen Aaskov som stille og roligt kørte pointet hjem.

Så set med Horsens øjne…. En rigtig god dag 😀

Kurt´s parti:

http://www.viewchess.com/cbreader/2021/10/31/Game38708000.html 

ChessBase Game (viewchess.com)

søndag den 24. oktober 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 7. dec. 2021 kl. 19:00

På grund af fejl i indkaldelsen til generalforsamlingen d. 24. august blev det besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling.

 

Der indkaldes derfor hermed til ordinær generalforsamling som afvikles:

 

Tirsdag den 7. december kl. 19.00 i klubbens lokaler på ASV, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens.

 

I bestyrelsen håber vi rigtig meget, at du vil afse tid til at deltage. Bestyrelsen har i den grad brug for dit input for at komme videre ovenpå den lange nedlukning pga corona.

 

Vi har kaffe/the, øl/vand og kage til mødet.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens ”force majeure klausul”.

 

3. Formandens beretning.

I beretningen skal formanden gøre status over det seneste års begivenheder i foreningen og redegøre for bestyrelsens mål i det kommende år.

 

4. Kassererens beretning.

Kassereren skal med anvendelse af bilag redegøre for regnskabsåret, som går fra 1.januar til 31.december.

 

5. Kontingent.

Kassereren har pligt til hvert år at fremsætte forslag til det kommende års kontingentsatser. Seniorer betaler fuld takst. Pensionister, juniorer og skoleskakspillere betaler en lavere takst. Taksterne vedtages af den ordinære generalforsamling.

 

6. Valg til bestyrelsen.

Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem.

På valg er Søren Sørensen, Peter Riis og Troels Rasmussen.

 

7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

Valgene gælder for en periode på ét år. Revisor (eller revisorsuppleant) skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling”.

På valg som revisor er Kjeld Nielsen og som revisorsuppleant John Stokholm

 

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Vær opmærksom på, at såfremt du har konkrete forslag til pkt. 8, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse enten afleveres til et medlem af bestyrelsen eller sendes til klubbens e-mail (HorsensSF@gmail.com) senest to uger før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Tim Bjerre, formand.