torsdag den 10. juni 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Horsens Skakforening d. 24. aug. 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling som afvikles:

Tirsdag den 24. august kl. 19.00 i klubbens lokaler på ASV, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens.

I bestyrelsen håber vi meget, at du vil afse tid til at deltage.

Vi har kaffe/the, øl/vand og kage til mødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN:

1.                         Valg af dirigent.

2.                         Bestyrelsens ”force majeure klausul”.

3.                         Formandens beretning.

I beretningen skal formanden gøre status over det seneste års begivenheder i foreningen og redegøre for bestyrelsens mål i det kommende år.

 4.                         Kassererens beretning.

Kassereren skal med anvendelse af bilag redegøre for regnskabsåret, som går fra 1.januar til 31.december.

 5.                         Kontingent.

Kassereren har pligt til hvert år at fremsætte forslag til det kommende års kontingentsatser. Seniorer betaler fuld takst. Pensionister, juniorer og skoleskakspillere betaler en lavere takst. Taksterne vedtages af den ordinære generalforsamling.

 6.                         Valg til bestyrelsen.

                Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem.

                På valg er Søren Sørensen, Peter Riis og Troels Rasmussen.

 7.                         Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

Valgene gælder for en periode på ét år. Revisor (eller revisorsuppleant) skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling”.

               På valg som revisor er Kjeld Nielsen og som revisorsuppleant John Stokholm

 8.                         Indkomne forslag.

 9.                         Eventuelt.

Vær opmærksom på, at såfremt du har konkrete forslag til pkt. 8, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse enten afleveres til et medlem af bestyrelsen eller sendes til klubbens e-mail (HorsensSF@gmail.com) senest to uger før generalforsamlingen.

 Med venlig hilsen   

 

Tim Bjerre, formand.               

Ingen kommentarer: