søndag den 24. oktober 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag d. 7. dec. 2021 kl. 19:00

På grund af fejl i indkaldelsen til generalforsamlingen d. 24. august blev det besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling.

 

Der indkaldes derfor hermed til ordinær generalforsamling som afvikles:

 

Tirsdag den 7. december kl. 19.00 i klubbens lokaler på ASV, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens.

 

I bestyrelsen håber vi rigtig meget, at du vil afse tid til at deltage. Bestyrelsen har i den grad brug for dit input for at komme videre ovenpå den lange nedlukning pga corona.

 

Vi har kaffe/the, øl/vand og kage til mødet.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens ”force majeure klausul”.

 

3. Formandens beretning.

I beretningen skal formanden gøre status over det seneste års begivenheder i foreningen og redegøre for bestyrelsens mål i det kommende år.

 

4. Kassererens beretning.

Kassereren skal med anvendelse af bilag redegøre for regnskabsåret, som går fra 1.januar til 31.december.

 

5. Kontingent.

Kassereren har pligt til hvert år at fremsætte forslag til det kommende års kontingentsatser. Seniorer betaler fuld takst. Pensionister, juniorer og skoleskakspillere betaler en lavere takst. Taksterne vedtages af den ordinære generalforsamling.

 

6. Valg til bestyrelsen.

Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem.

På valg er Søren Sørensen, Peter Riis og Troels Rasmussen.

 

7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

Valgene gælder for en periode på ét år. Revisor (eller revisorsuppleant) skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling”.

På valg som revisor er Kjeld Nielsen og som revisorsuppleant John Stokholm

 

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Vær opmærksom på, at såfremt du har konkrete forslag til pkt. 8, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse enten afleveres til et medlem af bestyrelsen eller sendes til klubbens e-mail (HorsensSF@gmail.com) senest to uger før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Tim Bjerre, formand.


Ingen kommentarer: