lørdag den 28. februar 2009

Diego´s flotte parti fra holdkampen med Evans 2!

Hermed følger Diego´s flotte gevinst parti mod Frank Kristensen, Evans 2 fra sidste søndags holdkamp med noter at Eigil.

Hvid: Diego Gonzalez, Horsens, 2134.
Sort: Frank Kristensen, Evans/Vejle 2, 1992.
1.d2-d4 d7-d5
2.c2-c4 e7-e6
3.Sb1–c3 Sg8-f6
4.c4xd5 e6xd5
5.Lc1–g5 c7-c6
6.e2-e3 h7-h6
7.Lg5-h4 Sb8-d7
Tidligere har sort forsøgt 7...Db6, og det ser efter min mening også bedre ud for sort.
8.Lf1–d3 Lf8-e7
Ifølge min database er 8…Le7 aldrig spillet på højt niveau, så det er næppe særlig godt. Mere normalt er 8...g6 og 8...Sb6.
9.Sg1–e2 0–0
10.0–0 Tf8-e8
11.f2-f3

Forbereder fremstøddet e3-e4, og desuden tager det også feltet g4 fra sort.
11. Sd7-f8
12.Lh4-f2 Sf6-h5?

Efter partiet var Diego sikker på, at mange af sorts kommende problemer skyldes 12…Sh5? Han mente, at A) 12...c5 13.Tc1,cxd4 14.Sxd4,Se6 15.Sce2 havde været bedre, selv om hvid også har mikroskopisk fordel her. Endelig syntes Diego også, at B) 12...b5 med intentionen om at angribe springeren på c3, var en bedre plan for sort end 12...Sh5?
13.e3-e4 Sf8-e6
14.e4-e5

Diego erobrer terræn, træk for træk!
14. Sh5-f4
15.Ld3-c2 Le7-g5
16.Se2xf4 Se6xf4
17.Sc3-e2 Sf4xe2+
18.Dd1xe2 Dd8-b6

Med remistilbud, men det var Diego naturligvis ikke interesseret i, for han har ekstremt meget terræn og store muligheder for angreb på kongefløjen. Sort kan naturligvis ikke slå på b2 fordi Dxb2?? prompte straffes med Lh7+! og dronningen ryger. Måske var 18...g6 et bedre forsøg på at stoppe hvids angreb?
19.h2-h4
Udmærket, men som Diego nævnte under analyserne, så ligger fremstøddet f2-f4-f5-f6! også i luften, fordi sort næppe kan overleve at få åbnet mere op ned mod kongestillingen.
19. Lg5-e7
20.h4-h5!
Fjerner sorts mulighed for at konsolidere kongestillingen med g7-g6.
20. Lc8-e6
21.De2-d3 f7-f5
Nu strander 21...Dxb2?? på 22.Dh7+,Kf8 23.Dh8#. Hvis vejlenseren havde spillet 21...f6 sad Diego parat med 22.Dh7+,Kf8 23.Dh8+,Lg8 24.Lh7,Kf7 25.Lg6+,Kf8 26.e6! og sort kan ikke undgå at blive sat mat efter 27.Lf7 og 28.Dxg8#. Nice!
22.e5xf6 e.p. Le7xf6
Sort kan ikke slå med bonden! Efter 22...gxf6 får sort for alvor ørene i maskinen. 23.Dg6+,Kf8 (Eller 23...Kh8 24.Dh7#) 24.Dxh6+,Kg8 25.Lh7+,Kf7 26.Lg6+,Kg8 27.Dh7+,Kf8 28.h6! og sort kan ikke undgå at blive sat mat på g7.
23.Ta1–e1 Le6-f7??
Nødvendigt var 23...Kf8, og sort kan håbe på, at majestætens flugt til dronningefløjen lykkes. Nu bliver sort sat mat eller mister et tårn! Fortsættelsen minder til forveksling om noten til 22...Lxf6.
24.Dd3-h7+
Trækket her er starten på en byge af slag, som i sidste ende vinder tårnet på e8. Sort spræller forgæves imod, men det er slut allerede nu!
24. Kg8-f8
25.Dh7-h8+ Lf7-g8
26.Lc2-h7! Kf8-f7
27.Lh7-g6+ Kf7-f8
28.Lg6xe8 Lf6xd4
Efter 28...Txe8 kommer 29.Txe8+,Kxe8 30.Dxg8+ og hvid fører igen med et helt tårn.
29.Le8-g6 Ld4xf2+
30.Tf1xf2 Db6-d4
31.Lg6-h7 Kf8-f7
32.Lh7xg8+ Ta8xg8
33.Dh8-h7 1-0.

Her var Diego også fristet af 33.Te7+ men det er ren kosmetik. Resten er rene dødskramper, som vi springer let og elegant hen over. Diego vandt efter 49 træk.

Ingen kommentarer: