lørdag den 29. november 2008

Partiet Kurt Schlott - Anders Christensen Varde, 2. rd. i holdkamp

Hermed følger partiet Kurt Schlott - Anders Christensen (Varde) fra 2. runde i holdkamp turneringen som annonceret.

Hvid: Kurt Schlott, Horsens - Sort: Anders Christensen, Varde.
1.d2-d4 d7-d5
2.c2-c4 e7-e6
3.Sg1–f3 Sg8-f6
4.Sb1–c3 c7-c6
5.Lc1–g5 Sb8-d7
6.a2-a3 Lf8-e7
Nøjagtigt som i holdkampen mod Stouby for to uger siden, så spiller Kurt også her med de hvide brikker i en Meranervariant i Slavisk.
7.e2-e3 h7-h6
8.Lg5-h4 0–0
9.Lf1–d3 d5xc4
10.Ld3xc4 c6-c5?!
Ingen partier i min base fortsætter med 10...c5, men derimod er der mange med 10...Sd5 og 10...Sb6. Så det er nok bedre!
11.0–0 c5xd4
12.e3xd4
En isoleret d-bonde kan godt give frit officersspil for hvid i det her tilfælde, mens sort gør som han skal, og forsøger at blokere feltet d5 med en springer.
12. Sd7-b6
13.Lc4-a2 Sf6-d5
14.Lh4-g3 Sd5xc3
15.b2xc3 Sb6-d5
Nu er 15...Lxa3 en mulighed, men det kan godt være, at 16.Lxe6 er grunden til, at Anders Christensen holdt sig fra bonden?
16.Dd1–d3 Lc8-d7
Nu strander 16...Lxa3? på 17.c4 fordi både springeren på d5 og løberen på a3 hænger.
17.Tf1–e1 Ta8-c8
18.c3-c4 Sd5-f6
19.Sf3-e5 Ld7-e8
20.La2-b1 g7-g6
21.a3-a4 Kg8-g7
22.Lb1–c2 Tf8-h8
23.Ta1–b1 b7-b6
24.Te1–e3
Kurt kører tropperne i stilling til et angreb på kongefløjen. Det er stilhed før stormen!
24. Sf6-h5
25.Tb1–e1 Le7-f6
Sort står passivt, og han er nødt til at bide tænderne sammen for at overleve. Hvis han eksempelvis forsøger at flytte sin løber fra det passive felt e8, så går det øjeblikkeligt galt, f.eks. 25...Lc6 26.Sxg6!,fxg6 27.Dxg6+,Kf8 28.Dxh5 og sort kan lige så godt kapitulere.
26.d4-d5 e6xd5
27.c4xd5 Sh5xg3
28.h2xg3 Lf6xe5
29.Te3xe5 Le8-d7
Sort fik byttet et par brikker af og fjernet løberen fra e8, men hans trængsler er langt fra forbi. Faktisk er de dårligt nok begyndt!
30.Te5-e7 Kg7-f8
Sort kan heller ikke spille 30...Lf5, for så kommer 31.Dd4+,Kg8 32.Df6,Df8 33.Lxf5,gxf5 34.d6,Dg7 35.Dxf5,Td8 36.Te8+ og sort er endnu engang helt færdig.


31.Te7xf7+!
Hvor er det godt spillet!!! Nu bliver Anders Christensens konge jævnet med jorden, og i partiets slutfase får han ikke et ben til jorden.
31. Kf8xf7
Tvunget, for 31...Kg8 går øjeblikkeligt mat med 32.Dxg6#.
32.Dd3xg6+ Kf7-f8
33.Dg6-d6+ Kf8-g8

Sort kunne forsøge 33...Kf7, men det går også galt. Hvid vinder efter f.eks. 34.Lg6+,Kg8 (Eller 34...Kg7 35.Te7+) 35.Te7,Lf5 36.Lf7+,Kg7 37.Le6+,Kf6 38.Ld7+,Kg5 39.Tg7+,Kh5 40.g4+,Lxg4 (Eller 40...Kh4 41.Dg3#.) 41.Lxg4+,Kh4 42.Dg3#. Flotte varianter! Stillingen er et mareridt for sort med alle de bindinger og mattrusler, der lurer alle vegne. I praksis er det svært at håndtere. 34.Te1–e7 Ld7-f5
35.Dd6-e5

Truer mat, men objektivt set var 35.Dxd8+ bedre, fordi hvid bevarer sin fordel og står mikroskopisk bedre efter 35…Txd8 36.Lxf5.
35. Dd8-f8?
Sort havde utroligt nok chancen for remis via 35…Th7! 36.Txh7,Lxh7 37.De6+,Kg7 38.Dg4+,Kh8 39.Dd4+,Kg8 40.Dg4+, og hvid har ikke bedre end evigskakken.
36.Lc2xf5 Opgivet, 1-0.
Tilbage er kun hævnskakken 36...Tc1+ 37.Kh2, og sort kan ikke forhindre Kurt i at sætte ham mat, startende med 38.De6+.

Ingen kommentarer: