onsdag den 25. februar 2015

Aarhus Chess House EMT i vinterferien, 2. del.

I vinterferien var der traditionen tro fulde huse i Chess House i Aarhus, hvor Rasmus Skytte & Co. igen i år arrangerede en fin turnering. I år var der en lukket GM-gruppe med 10 deltagere, en lukket IM-gruppe med 10 deltagere samt to undergrupper med otte mand i hver.

2. del handler om IM-gruppen og Morten Jensbys turnering! IM-gruppen blev vundet af Jens Ove Fries Nielsen, der med 7½/9 var helt suveræn. Den blot 15-årige nordsjællænder Martin Percivaldi fra Hillerød er ét af de allerstørste talenter i dansk skak. Han var længe på sporet af en IM-norm, men det glippede desværre på falderebet. Martin er dog så stort et talent, at jeg tror, det udelukkende er et spørgsmål om tid, inden IM-normerne kommer til ham! IM-gruppens altdominerende skikkelse var som nævnt Jens Ove, og han spillede flere fede angrebspartier på sin vej mod turneringssejren. Ét af de bedste og mest seværdige var efter min mening det her mod Thomas Schou-Moldt, som vi lige ser slutningen af.

Hvid: IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg.
Sort: Thomas Schou-Moldt, Skakforeningen ØBRO.
24.Dd4-f4!    f7-f6?
En grov fejl af damelandstræneren, som nok skyldes, at han ikke havde ret meget tid tilbage. Klart bedre var 24...Dc2-f5, selv om 25.Df4xf5 e6xf5 26.Sc3xd5 b7-b6 også havde været op ad bakke for sort.
25.Tb1–c1    Dc2-g6
26.e5xf6        Ke8-f7
Eller 26...Dg6-f7 27.Df4-d6 Ld7-c6 28.Tc1–e1! og hvid banker døren ind med 29.Txe6+ eller 29.g6!
27.Df4-d6!
En ond dobbelttrussel mod løberen og det bløde punkt på e7.
27.                 Th8-d8
28.Dd6-e7+ Kf7-g8
Når Jens Ove har fat i noget taktisk, som han har her, så er han ganske enkelt uhyggelig skarp på et skakbræt!
29.f6-f7+      Kg8-h8
30.De7-d6!   Sh7-f8
Thomas er helt færdig, og han kunne roligt have opgivet her. I stedet for lader han Jens Ove afslutte partiet med en flot mat.
31.Dd6-e5+ Kh8-h7
32.Tf3-f6!     Dg6-d3
33.Lh6xf8    Td8xf8
34.Tf6-h6#   1–0.

Morten Jensby var med i gruppen med spillere over 1800 i rating. Han scorede 3/7 i en gruppe med en forventet score på 3,60. Turneringen var langt hen ad vejen de brændte chancers turnering, fordi han i flere tilfælde ikke fik det optimale ud af stillingerne. Især partiet i 4. runde mod Graham Taylor fra SK1968/Aarhus bød på en stor mulighed for sejr! Vi kommer ind i partiet på et tidspunkt, hvor han ofrer en officer for at få gang i et angreb.

Hvid: Morten Jensby, Horsens.
Sort: Graham Taylor, SK1968/Aarhus.
18.Lc1xh6!
Graham Taylors kongestilling vakler, og derfor kunne Morten ikke modstå fristelsen til at ofre officeren for at få den lukket helt op. Den næste håndfuld træk er ret forcerede.
18.                 g7xh6
19.Th4xh6    Sf6-e4
20.c4xd5       f7-f5
21.Sf3-h4      Le7xh4
22.Lg2xe4    Dc7-e5
Måske var 22...f5xe4 23.d5-d6 Dc7-f7 24.Th6xh4 bedre for Graham end fortsættelsen i partiet?
23.Th6-e6     De5-g7
24.Le4xf5     Lh4-f6
25.Te6-e4!    Kg8-h8
Sort kan ikke spille 25...Tc8-e8 på grund af 26.Te4-g4 Lf6-g5 27.h2-h4.
26.Te4-g4     Dg7-e7
27.Dc2-d2     Lf6-g7
28.Tg4-h4+??
Frem hertil tror jeg, at angrebet kører, men det her er desværre et træk til to spørgsmålstegn, fordi det nærmest taber øjeblikkeligt. Klart bedre var 28.Td1–e1! Efter 28...De7-f6 29.Lf5-e6 Tc8-d8 30.Te1–e5! er den sorte konge fortabt under beskydningen af alle de hvide officerer. Nu tager partiet derimod en kovending af de helt store!
28.                 De7xh4!
Graham griber øjeblikket, og med dette giftige modoffer slår han hårdt contra. Den så Morten slet ikke komme!
29.g3xh4       Tf8xf5
30.Dd2-e2     Lg7-d4!
Nu er det i stedet for den hvide dronning og konge, der blafrer i vinden og er chanceløse under den heftige beskydning fra sorts stærke løbere og tårne.
31.De2-e6     Tc8-g8+
32.Opgivet,   0–1.
Nok er nok. Morten gad ikke se hverken A) 32.Kg1–h1 Lb7xd5+ eller B) 32.Kg1–f1 Tf5xf2+ 33.Kf1–e1 Tg8-g1#.

Morten havde også gunstige stillinger mod Steffen Cordes og Benny Lauridsen, men begge stillinger røg på gulvet. Til gengæld vandt han en både flot og tiltrængt sejr i 6. runde.

Hvid: Morten Jensby, Horsens.
Sort: Willy Møller Nielsen, Syddjurs Skakklub.

1.c2-c4          e7-e5
2.g2-g3          Sg8-f6
3.Lf1–g2       d7-d5
4.c4xd5         Sf6xd5
5.Sb1–c3       Lc8-e6?!
Et tvivlsomt træk. Mere normalt er 5...Sb6.
6.d2-d4         Sd5xc3
7.b2xc3         c7-c6
8.Ta1–b1      e5xd4
9.c3xd4         Dd8-c8
10.Dd1–c2    Sb8-d7
11.Sg1–f3     Sd7-f6
12.Sf3-g5      Sf6-d5
13.0–0           Lf8-e7
14.Sg5xe6     f7xe6
15.Dc2-b3     b7-b6
16.Lg2-h3     0–0
17.e2-e4        Sd5-c7
18.Lc1–f4     Kg8-h8
19.Tb1–c1    Sc7-a6
20.Db3xe6
Nu falder de løse tænder ud af den sorte bondekæde.
20.                 Dc8xe6
21.Lh3xe6    Sa6-b4
22.Tf1–d1    Tf8-f6
23.Le6-b3     h7-h6
24.e4-e5        Tf6-f5
25.a2-a3!
A-bonden er ikke vigtig, når bonden på c6 til gengæld ryddes af vejen, fordi der dermed skabes fri passage for de to stærke bønder i centrum.
25.                 Sb4-d5
26.Tc1xc6     Sd5xf4
27.g3xf4       Le7xa3
28.d4-d5!
Ikke noget med at klamre sig til bonden på f4, som alligevel ikke er den store hjælp for de to fribønder. De er det eneste, det drejer sig om lige her!
28.                 Tf5xf4
29.d5-d6       La3-c5
30.Td1–d2
Kvalitetsofret 30.Tc6xc5! havde været stærkt allerede nu, f.eks. 30...b6xc5 31.d6-d7 Ta8-d8 (31...Tf4-f8 32.e5-e6 Ta8-d8 33.e6-e7) 32.e5-e6 Tf4-e4 33.Kg1–f1 c5-c4 34.Lb3xc4! og hvid vinder nemt.
30.                 Ta8-f8
31.Tc6xc5!
Stillingen er materielt lige, men den er naturligvis klart fordelagtig for hvid fordi de to stærke centrumsbønder er meget langt fremme på brættet. Kvalitetsofret er stærkt af to grunde. For det første eliminerer det alle trælse temaer med uligefarvede løbere. For det andet åbner det en motorvej for de to fribønder, og det ender med at koste Willy et helt tårn at få dem ud af verden.
31.                 b6xc5
32.e5-e6        Tf4-e4
33.e6-e7?
Morten skubber den forkerte bonde fremad. Efter 33.d6-d7! havde sort kun fået fat i én af centrumsbønderne for et tårn, f.eks. 33...Tf8-d8 34.Kg1–f1 c5-c4 35.Lb3xc4! og hvid vinder på stedet, fordi sort ikke kan forhindre Te2.
33.                 Tf8-e8
34.Lb3-c2
En anden vej frem var 34.d6-d7 allerede nu, f.eks. 34...Te4xe7 35.d7xe8D+ Te7xe8 36.Td2-d7! a7-a5 37.Td7-a7 Te8-b8 38.Lb3-a4! Tb8-c8 39.Ta7xa5 c5-c4 40.La4-c2.
34.                 Te4-e1+
35.Kg1–g2    g7-g5?
36.Kg2-f3     Te1xe7
Willy tager konsekvensen af de to fribønder, fordi de under alle omstændigheder koster mindst ét tårn.
37.d6xe7       Te8xe7
38.Td2-d6    Te7-f7+
39.Kf3-g3     h6-h5
Trækket svækker de to bønder, men det løb kørte måske allerede for sort med 35...g7-g5? Hvad skal sort ellers gøre? 39...Kh8-g7 taber øjeblikkeligt én af bønderne på grund af den giftige skak 40.Td6-g6+.
40.Td6-h6+ Kh8-g7
41.Th6xh5
41.Th6-g6+ var endnu stærkere, f.eks. 41...Kg7-f8 42.Tg6xg5 h5-h4+ 43.Kg3-g2 c5-c4 44.Tg5-f5 a7-a5 45.Tf5xf7+ Kf8xf7 46.f2-f4 Kf7-e7 47.Kg2-f2 Ke7-d6 48.Kf2-e3 Kd6-c5 49.Ke3-d2 Kc5-b4 50.f4-f5 a5-a4 51.Lc2xa4 Kb4xa4 52.f5-f6 , og sort kan roligt opgive.
41.                 Kg7-f6
42.Kg3-g4    Tf7-d7
43.Lc2-e4
Morten var ikke 100 procent sikker på varianterne efter 43.Th5xg5, og derfor valgte han en anden vej. Men det havde virket godt, f.eks. 43...Td7-d4+ (eller 43...Td7-d2 44.Tg5-f5+ Kf6-e6 45.Lc2-b3+ Ke6-d6 46.h2-h4) 44.Kg4-h5 Td4-d2 45.Tg5-f5+ Kf6-e6 46.Lc2-e4 c5-c4 47.h2-h4 c4-c3 48.f2-f3 Ke6-d6 49.Tf5-a5 c3-c2 50.Ta5-a6+ Kd6-e7 51.Ta6-c6. Resten er ret elementært og blev spillet rimeligt hurtigt.
43.                 Td7-d1
44.Th5-h7    Td1–g1+
45.Kg4-f3     Tg1–a1
46.Th7-c7     Ta1–a5
47.Kf3-g4     Kf6-e5
48.f2-f3         Ke5-d4
49.Kg4xg5    c5-c4+
50.Kg5-g4    c4-c3
51.h2-h4       Ta5-a1
52.h4-h5       Ta1–g1+
53.Kg4-f5     Tg1–h1
54.Kf5-g6     Th1–g1+
55.Kg6-h7    a7-a5
56.h5-h6       a5-a4
57.Tc7-a7     Tg1–a1
58.Kh7-g7    Kd4-c4
59.h6-h7       Ta1–g1+
60.Kg7-f8     Opgivet, 1–0.

Morten Jensby (på billedet) scorede 3/7 i gruppen over 1800 i Chess House i vinterferien. To dage efter turneringen vandt han sit parti i holdkampen i Mesterrækken mod Poul Flemming Fries Nielsen fra Esbjerg. Billedet her blev taget under holdkampen. (Billede og billedtekst: Tim Bjerre).

Af Eigil Straarup.

 

Ingen kommentarer: