tirsdag den 8. juli 2014

Reglement for 17. Horsens Lang Weekend 2014

Vi har lavet et reglement for 17. Horsens Lang Weekend 2014. Læs især de afsnit, der handler om de nye regler, FIDE har indført med virkning fra 1. juli, 2014.


 De nye regler betyder blandt andet, at det IKKE længere er tilladt at være i besiddelse af mobiltelefoner eller andet elektronisk kommunikationsudstyr på spillestedet. Læs reglerne grundigt igennem!

 Her er reglementer som det står i programmet der ligger i trykt udgave til alle ved første rundes start (PS: alle deltagere har indenfor de sidste 30 minutter modtaget email med programmet i PDF format):

Dommerne har ordet!

• Betænkningstiden er 2 timer til de første 40 træk, derefter er der én time plus opsparet tid til resten af partiet.
• Både brætter OG ure SKAL stå som nu, for at vi har frit udsyn ved tidnød!
• Brætter, brikker og ure SKAL blive stående i spillelokalet! Vi har masser af lyn- og analysebrætter, brikker og ure i kantinen!
• Rundekort og kommenterede partier, som kandiderer til turneringens skønhedspræmie, SKAL afleveres ved dommerbordet!
Kun partier fra de seks første runder kan komme i betragtning til skønhedspræmier.
Partierne skal indleveres senest lørdag 12. juli kl. 23.30.
• Vi forbeholder os ret til at uddelegere dommeropgaver under tidnøden til deltagere i turneringen, som har afsluttet deres partier inden tidskontrollen i den pågældende runde! De pågældende personer skal have Dommerlicens!
• HVIS en deltager møder op mere end 15 minutter efter rundens start, altså efter kl. 10.15 eller kl. 17.15, har vedkommende
tabt – ingen kære mor!
• Ingen deltagere må medbringe deres mobiltelefon og/eller anden form for elektronisk kommunikationsudstyr på spillestedet.
• Hvis det er tydeligt, at en deltager har medbragt et sådant apparat på spillestedet, dømmes man til at tabe partiet, og modstanderen vinder“ jævnfør § 11.3 b. i de nye regler gældende fra 1. juli, 2014. Vi definerer „Spillestedet“ som værende lig med; spillelokalet, de nærliggende wc’er, auditoriet, mellemgangen, kantinen, skolegården samt fortovet på Nørrebakken foran hovedindgangen.
Ophold på fortovet på Nørrebakken foran hovedindgangen mens man spiller er primært et hensyn, vi tager til rygere, så de kan ryge, mens de spiller!
• I forlængelse af § 11.3 b. har vi også besluttet følgende: Man må IKKE uden tilladelse fra en Dommer forlade „Spillestedet“, mens man spiller en runde i turneringen! Hvis man gribes i at forlade „Spillestedet“ uden en sådan tilladelse, mens man spiller, dømmes man som taber af det igangværende parti! Modstanderen vinder! Læs mere om vores regler i forlængelse af § 11.3 b nedenfor! Man kan kun få dommertilladelse til at forlade „Spillestedet“ mens man spiller, hvis man har en ekstraordinær god undskyldning!
• Vi satser på, at rundelægning til kommende runder kommer på storskærm i kantinen og på internettet senest 5‑10 minutter efter det sidst afsluttede parti i forrige runde!
• I må IKKE være i spillelokalet i den del af tidsrummet mellem kl. 16‑17, hvor vi er i gang med at gøre klar til næste runde. I vil som regel først blive lukket ind i spillelokalet til aftenrunderne cirka kl. 16.45‑16.55.
• Vi dommere kan under hele turneringen træffes på tlf. 20 98 62 82 (Eigil) i forhold til force majeure tilfælde, eksempelvis sygdom eller lignende.
• Turneringskomiteen udgøres af Morten H. Olsen (Ringsted), Kristoffer Dyrgaard (Frem/Odense) og Claus Rossen (Viborg
Skakklub).
• Den klart vigtigste regelændring i det nye regelsæt, der trådte i kraft 1. juli, 2014 er de skærpede regler omkring mobiltelefoner.
Fra 1. juli er det slet ikke tilladt at medbringe mobiltelefoner og andre former for elektronisk kommunikationsudstyr på spillestedet!
Det rejser nogle helt konkrete og praktiske problemer! Dem har vi her lavet en klar og samtidig lempelig løsning på, som alle bør leve fint med! Ovenstående betyder i praksis, at man IKKE må have mobiltelefoner og andre former for elektronisk kommunikationsudstyr på selve „Spillestedet“, mens man spiller. Man må altså godt have det med ind på „Spillestedet“, når man IKKE spiller! Her kommer vi med konkrete løsningsforslag til, hvor I skal opbevare jeres elektroniske udstyr under partiet!
- Dem, der overnatter på Langmarkskolen, kan opbevare mobiltelefoner m.m. i det klasselokale, hvor de overnatter!
- Dem, der overnatter på Hotel Opus, på vandrehjemmet eller andre steder i Horsens og omegn, kan opbevare mobiltelefoner m.m. der!
- Dem, der kører i bil til og fra Langmarkskolen hver dag, kan opbevare mobiltelefoner m.m. i bilen, mens de spiller!
- Ingen deltager må være i en privat bil, mens han/hun spiller, medmindre man har fået en ekstraordinær tilladelse hertil af dommerne.
Hvis det er tydeligt, at en deltager har været i en privat bil uden ekstraordinær tilladelse, mens man spiller, dømmes man til at tabe det igangværende parti. Modstanderen vinder.
Med ovennævnte regler har vi fundet en løsning, som efter vores mening er til at leve med for alle! Ovennævnte regler gør, at ingen efter vores overbevisning ikke er i stand til at holde deres mobiltelefoner og andet elektronisk kommunikationsudstyr ude af „Spillestedet“, mens de selv spiller et parti i turneringen!
• § 11.3 b giver som noget nyt os Dommere ret til at forlange, at „deltagere skal tillade, at deres tøj, tasker eller andre genstande bliver undersøgt i enrum“. Vi Dommere vil MEGET GERNE være fri for at kropsvisitere deltagere i turneringen! Vi håber, at ovenstående præcisering af de nye regler gældende fra 1. juli, 2014 kan forebygge, så vi slipper for at kropsvisitere nogen deltagere under „Den Lange“!
• Ifølge de nye regler, der trådte i kraft 1. juli, kan man jævnføre tillæg G.5. anmode om tidstillæg, hvis man har under 2 minutter tilbage af sin samlede betænkningstid.
Vi vil afvise enhver eventuel anmodning om tillægstid, fordi vi er nødt til at have mindst én times pause mellem hver runde.
Venlig hilsen de to dommere, Søren Grymer-Hansen og Eigil Straarup.
P.S. Ret til ændringer i ovenstående forbeholdes.

Ingen kommentarer: