lørdag den 12. marts 2011

Tilbageblik på Ribe holdkampen

Sejren over Ribe var en fornem holdpræstation, og dermed satte vi et flot punktum på en ellers lunken sæson.

Sejren sender nok så væsentligt holdet i sikkerhed, og derfor er vi også med i Mester 1, når der igen skal flyttes brikker til november i sæsonen 2011/12.
Vi skal se en flot horsensiansk gevinst fra i søndags.

Hvid: Peter Berg, Horsens.
Sort: Knud Jespersen, Ribe.
1.d2-d4, d7-d5
2.Sg1–f3, Sg8-f6
3.e2-e3, Lc8-f5
4.c2-c4, e7-e6
5.Sb1–c3, c7-c6
6.Dd1–b3, Dd8-c7

Åbningen er Slavisk. Måske var 6.Db3!? mere generende for Sort?
7.Sf3-e5, Sb8-d7
8.f2-f4, Sd7xe5
9.f4xe5, Sf6-e4
10.Lf1–e2, Lf8-e7
11.c4xd5, e6xd5
12.0–0, Se4xc3?!

Et træk, der ser unaturligt ud, fordi Peter nu får mulighed for at bytte sin ”dårlige” sortfeltede løber med Sorts ”gode” sortfeltede løber.
13.b2xc3, Lf5-e4
14.Lc1–a3, b7-b5?!

En umotiveret svækkelse af bondestrukturen på dronningefløjen.
15.La3xe7, Dc7xe7
16.Tf1–f4, De7-g5
17.Le2-f3, Le4xf3
18.Tf4xf3, 0–0

Sort er pisket til at rokere kort. Hvid spiller på at svække de sorte bønder på dronningefløjen.
19.a2-a4, a7-a6
20.a4xb5, a6xb5
21.Ta1–f1, Dg5-e7
22.Db3-c2, h7-h6
23.e3-e4, Ta8-a7
24.e4xd5, c6xd5

Hvid har opnået en fordelagtig stilling. Sort har to svækkelser i sin bondestruktur på d5 og b5. Desuden skal han hele tiden holde øje med det pres, Hvid har på f7. Sort har fine chancer for at holde balancen, hvis han forsvarer sig præcist. Men i praksis er det svært, og Hvid kan uden risiko spille på gevinst via de førnævnte faktorer. Dertil kommer, at et godt timet fremstød e5-e6! gør ondt på Sort!
25.Dc2-b3, De7-d7
26.Db3-d1, Dd7-c6
27.Dd1–e2, Ta7-a3
28.De2-e3, b5-b4
29.De3-f2, Dc6-b7
30.c3xb4, Ta3-a4
31.b4-b5!?, Db7-a7

Sønderjyden har sit hyr med at holde styr på både b-bonden og dækning af f7.
32.Tf3-f4, Ta4-b4
33.Df2-e3, Da7-b6
34.Kg1–h1?, -

Et sløjt træk, der sagtens kunne koste gevinsten. Måske var 34.Df2 mere præcist? F.eks. 34...Db7 35.e6,f6 36.De1!,Dxb5 37.e7,Te8 38.De6+,Kh8 39.Txf6!,gxf6 40.Dxf6+, og afslutningen bliver identisk med slutningen af partiet.
34. - , Db6xb5
35.e5-e6, f7-f6?

Heldigvis for Peter og os så Knud Jespersen ikke 35...Tb1! som minimum holder remis. Nødvendigt er 36.Kg1. Efter 36…Txf1+ 37.Txf1,f6 ligner det remis via en Hvid evigskak. Endelig ikke 36.exf7+??,Txf7!, for så er det pludselig Hvid, der taber, fordi det smelter sammen på f1. Nu kan Hvid derimod afslutte partiet i opvisningsstil!
36.e6-e7!, Tf8-e8
37.De3-e6+, Kg8-h8


38.Tf4xf6!!, -
Skærer lige igennem marv og ben! Knud Jespersen kunne med sindsro opgive allerede her, men han udviste den flotte gestus at lade Peter krone et godt parti med at sætte mat.
38. - , g7xf6
39.De6xf6+, Kh8-h7
40.Df6-f7+, Kh7-h8
41.Df7-f8+!, Kh8-h7

Eller 41...Txf8, som fører samme vej. 42.exf8(D)+,Kh7 43.Tf7+,Kg6 44.Tg7+,Kh5 45.Df5+,Kh4 46.Dg4#.
42.Tf1–f7+, Kh7-g6
43.Tf7-g7+, Kg6-h5
44.Df8-f5+, Kh5-h4
45.Df5-g4# Opgivet, 1–0.

Ingen kommentarer: