tirsdag den 22. marts 2011

Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag d. 12. april

Nu nærmer påsken sig og så er det tid til den årlige generalforsamling.

Nedenfor er dagsorden og traditionen tro vil der efter generalforsamlingen bliver afholdt årets bymesterskab i lyn, med indskud på 10.00 kr.

Generalforsamling i Horsens Skakforening, Horsens den 22.marts, 2010.

Hermed indkaldes til den ordinære årlige generalforsamling i Horsens Skakforening, som afvikles:

Tirsdag d. 12. april, 2011 kl. 19.00


i vores lokaler i ”Kilden”, Kildegade 8 med følgende dagsorden;

1. Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens ”force majeure klausul”. PUNKTET UDGÅR.

3. Formandens beretning. I beretningen skal formanden gøre status
over det seneste års begivenheder i foreningen og redegøre
For bestyrelsens mål i det kommende år.

4. Kassererens beretning. Kassereren skal med anvendelse af
bilag redegøre for regnskabsåret, som går fra 1.januar til 31.december, 2010.

5. Kontingent. Kassereren har pligt til at fremsætte forslag til det
kommende års kontingentsatser. Seniorer betaler fuld takst.
Pensionister, juniorer og skoleskak-spillere betaler en lavere takst.

6. Valg til bestyrelsen.
Valg af kasserer, plus et bestyrelsesmedlem. Valgene
gælder for en periode på to år. På valg er kasserer
Leif Dueholm og bestyrelsesmedlem Søren Grymer-Hansen.
Leif Dueholm modtager ikke genvalg

7. Valg af to revisorer. Valgene gælder for en periode på et år. Revisorerne skal godkende kassererens beretning inden den ordinære generalforsamling.

8. Indkomne forslag. Bestyrelsen har pligt til at sætte indkomne forslag fra foreningens medlemmer på dagsordenen, såfremt de er i overensstemmelse med vedtægternes §4.

9. Eventuelt. Alle spørgsmål vedrørende foreningens anliggender kan rejses, men der kan i denne forbindelse ikke træffes beslutninger, fordi det er i strid med vedtægternes §4.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen jævnfør vedtægternes §4 på adressen:

Skovvej 2, Egebjerg, 8700 Horsens eller på tim@tjec.dk

Vel mødt!

Ingen kommentarer: