mandag den 20. december 2010

Invitation til Horsens Bymesterskab 2011

Horsens Skakforening inviterer hermed til Horsens Bymesterskab 2011

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”Kilden”,
Kildegade 8-10, 8700 Horsens.

Turneringsform: 8 mands grupper, nederste evt. Monrad

Tidspunkt: Følgende syv tirsdage med start kl. 19:00; 11/1, 25/1 - 8/2 - 1/3 - 15/3 - 22/3 - 5/4.
I henhold til DSU-Skakreglementets §6.6a er det kun tilladt at komme op til 15 minutter for sent til rundens start, men i Horsens Bymesterskab 2011 må man komme op til 1 time for sent.

Betænkningstid: 2 timer til de første 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet.

Indskud: Kr. 120,- for alle deltagere. I prisen indgår et program,
som udleveres før 1. runde. I programmet vil alle detaljer omkring
grupperne og spilledatoerne fremgå.

Præmier: I 8-mands grupper bliver der en 1.præmie på kr. 500,-
og 2.præmie kr. 300,-. I en eventuel monrad gruppe vil der altid være tre præmier. Den ekstra præmie er enten en 3.præmie eller en rating præmie til monrad gruppens nederste halvdel afhængigt af ratingforskelle. Ved ligestilling i 8-mands grupper anvendes Sonneborn-Berger korrektion til fordeling af titlen som Bymester, mens pengepræmier deles. Ved ligestilling i en eventuel monrad-gruppe anvendes Sonneborn-Berger korrektion til fordeling af titel og præmier.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen.

Tilmelding: Enten per mail til Eigil Straarupeigilstraarup@sol.dk eller på tlf. 20 98 62 82. Sidste frist for tilmelding er søndag den 9. januar 2011. Oplys navn, klub, rating og fødselsdato. Efter tilmeldingsfristen indhenter vi de eksakte ratingtal.

Online dækning af Horsens Bymesterskab 2011! På Horsens Skakforenings hjemmeside www.horsensskakforening.dk bliver der løbende opdatering af resultatformidling og rundelægning fra turneringen. Efter hver runde vil Eigil Straarup om aftenen lægge resultaterne ind på klubbens hjemmeside. Her bliver der også senest mandag den 10. januar 2011 udsendt en detaljeret oversigt over gruppens sammensætning.


Vel mødt i Horsens!

Ingen kommentarer: