onsdag den 15. maj 2019

Kære medlemmer!


Kære medlemmer!
Der er fuld aktivitet i klubben med mange forskellige tiltag. Peter har skrevet et referat over de seneste ting der har været gang i, samt hvad der sker i de kommende 4 uger.

Forårsturneringen 2019


Horsens Forårsturnering 2019 er nu afsluttet med følgende resultat:

Første præmien tilfalder Ricardt Riis med imponerende 6½/7, Ricardt afgav blot en remis imod Søren Sørensen, der fik andenpræmien med 5½/7.

Tredjepræmien tilfalder Ramadan Mustafov Saliev med 5/7.

Derudover var der udlovet en præmie til bedst placerede spiller med et startrating på under 1050. Denne tilfalder Tobias Lassen, der opnåede 4/7.

Endelig var der udlovet en ratingpræmie til den spiller, der opnåede den største ratingfremgang.

Ricardt Riis havde den største ratingfremgang med 284 ratingpoints, Tobias Lassen den næststørste med 135 ratingpoints, John Stockholm den 3. største med 54 ratingpoints.

Eftersom de to førstnævnte allerede har fået præmie tilfalder ratingpræmien John Stockholm. Alle præmietagere fra Horsens Skakforening.

Præmieoverrækkelsen vil finde sted tirsdag den 21/5 ca. klokken 18:30. Alle resultater fra turneringen kan findes på DSUs hjemmeside: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25535

Børneskak


Tirsdag den 14. maj blev der spillet børneskak i klubbens lokaler.

Børneskak er en disciplin, hvor ialt 4 spillere danner par to og to og spiller mod hinanden.

Hver spiller på 2-mandsholdet har sit eget skakbræt og sin egen modstander. Det ganske særlige ved denne skakform er, at de brikker som makkeren erobrer fra modstanderen bliver givet til én og kan sættes ind på ens skakbræt efter eget ønske istedet for at udføre et træk.

Det modsatte er også tilfældet: de brikker man selv erobrer bliver straks givet til medspilleren. Det følger heraf, at hvis man selv har hvid, må ens makker have sort, således at de modtagne brikker har denne rette hvide farve. Det er tilladt at sætte en brik ind med mat til følge.

En kamp er afgjort, når blot et af de to partier er afsluttet.

Følgende hold stillede til start: Team 2T (Troels Rasmussen og Tim Bjerre), Team Espe (Esben Paulsen og Peter Riis) og Team Træls (Ricardt Riis og Asger Haargaard). Efter at have spillet et udsat parti fra Forårsturneringen meldte endnu et team sig klar, team Toke (Tobias Lassen og Kjeld Nielsen). Dette gav mulighed for at få afviklet to dobbeltrundige turneringer.

Første turnering: Team Espe og Team Træls 3/4, Team 2T 0/4.

Anden turnering: Team Espe 6/6, Team 2T 3/6, Team Træls 2/6 og Team Toke 1/6.

Hurtigskak


Tirsdag den 21. maj starter vores hurtigskakturnering over de næste tre tirsdage. Der er mulighed for at sidde over, så man behøver ikke at deltage alle dage. Yderligere information og tilmelding her:

 http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25797


Ingen kommentarer: