tirsdag den 10. september 2013

Indbydelse til årets vinterturnering 2013

Horsens Skakforening inviterer for 11. gang alle til at deltage i årets vinterturnering.

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”,
Tordenskjoldsgade 23, 8700 Horsens.

Turneringsform: Monrad

Tidspunkt: Følgende syv tirsdage med start kl. 19:00;  17/9 – 24/9 - 1/10
 – 8/10 - 22/10 – 12/11 – 26/11.
Man må komme op til 1 time for sent.

Betænkningstid: 2 timer/40 træk + 30 min til resten af partiet og opsparet tid

Indskud: Kr. 120,- for alle deltagere.

Præmier: Ved f. eks. 12 deltager vil være følgende præmier;

1.præmie                            Kr. 600,-.
2.præmie                            Kr. 400,-.
3.præmie                    Kr.  200.-  Som vil tilfalde den spiller som får den største rating fremgang
Ved ligestilling deles pengepræmier, der kan kun vindes en præmie

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen.

Tilmelding: Enten per mail til tim@tjec.dk eller til Tim Bjerre på tlf. 75 65 65 49. Sidste frist for tilmelding er søndag den 15. september. Oplys navn, klub, rating og fødselsdato. Efter tilmeldingsfristen indhenter vi de eksakte ratingtal.

Online dækning af Vinterturneringen 2013! På Horsens Skakforenings hjemmeside www.horsensskakforening.dk bliver der løbende opdatering af resultatformidling og rundelægning fra turneringen. Her bliver der også senest mandag den 16. september udsendt en detaljeret oversigt over gruppens sammensætning.

 

 

Vel mødt i Horsens!

Ingen kommentarer: