søndag den 30. maj 2010

IM-norm til Mads Andersen

15-årige Mads Andersen fra Skanderborg er ét af de største talenter i dansk skak gennem tiderne. Han har netop scoret sin anden IM-norm.

Det skete i Liechtensteiner Schachopen. Når man har scoret tre af dem er man IM’er, altså International Mester. Mads har ambitioner, der rækker langt videre; Han vil gerne være stormester! Jeg tror, det er meget realistisk, at han bliver det inden for en overskuelig årrække.
Vi skal se to af hans bedste partiafslutninger fra turneringen i fyrstendømmet. Vi kommer ind i hans parti fra 2.runde efter Sorts 22...Db6. Hvid har tidligt i partiet tvunget sorts konge til f8, og siden har Mads holdt fast i sit udviklingsforspring. Stillingen tigger næsten om at blive åbnet nu fordi Sorts tårn er spærret inde på h8, og fordi kongen står ret ubeskyttet i centrum.

Hvid: Mads Andersen, Skanderborg/DK.
Sort: Klaus Mertens, Wiesbaden/Tyskland.
23.f4-f5!,e6xf5
24.Sd4xf5,Se7xf5
25.Le4xf5,Tc8-a8

Sorts stilling er nok umulig at forsvare, selvom tyskeren forsøger godt.
26.Sb3-d4!, -
Alle brikkerne skal med til fest!
26. - ,a6-a5
27.c2-c3?, -

En skønhedsfejl, idet Mads kunne have afgjort partiet spektakulært med 27.Se6+!,fxe6 28.Tdd7! og mat på g7, hvilket havde været en elegant afslutning på partiet.
27. - ,Sb4-a6
28.Lf5-e4, Ta8-a7
29.Sd4-f5, g7-g6
30.Td2-d8!, -

Pludselig er Sorts stilling fyldt med huller.
30. - ,Db6-e6
Mads brugte det meste af sin tid på at kigge på 30...Df6, hvor han havde fundet det flotte 31.Txe8+!,Kxe8 32.Lc6+,Kf8 (eller 32...Dxc6 33.De5+, og mat på h8.) 33.De5!, og Sort kan ikke undgå at blive sat mat. Trods tidnøden nåede Mads at regne ud, at offeret virker igen!
31.Td8xe8+!, De6xe8
Eller 31...Kxe8 32.Lc6+,Kf8 (eller 32...Dxc6 33.De5+ og mat på h8.) 33.Td8+,De8 34.Txe8#.
32.Dg3-d6+, Kf8-g8
32...Te7 33.Lc6 vandt også på stedet for Hvid, da tyskeren jo ikke kan spille 33...Te1, fordi tårnet på e7 står i en binding.
33.Le4-c6 Opgivet, 1–0.

I 3.runde fulgte Mads op på de fine takter. Efter et svingende parti opstod denne stilling. Stillingen er nogenlunde i balance, men Hvid skal passe på, at Sort ikke bliver for aktiv. Sort skal passe på ikke at havne i et slutspil, hvor d5-bonden bliver alt for svag. Begge parter er på vej i tidnød på dette tidspunkt.

Hvid: Giuseppe Valenti, Milano/Italien.
Sort: Mads Andersen, Skanderborg/DK.31.Tf1–f2, -
Dækker anden række, hvilket tematisk set er godt nok, men her er det ikke tilstrækkeligt.
31. - ,Tb8-c8
32.Ta1–a7, Td8-e8

Tårnene skal stå i de åbne linjer. Hvid har svært ved at gøre fremskridt nu.
33.Ta7-a5?, -
Så kom fejlen, der bare taber en bonde.
33. - ,Dc6xc3!
34.Dd4xc3, -

Italienerens ide med 33.Ta5 var nok, at han havde 34.Lxd5 nu? Det strander dog bare på det simple 34...Dxa5, der koster et tårn.
34. - ,Tc8xc3
35.Le3-d4, Tc3-d3
36.Ld4-b2, -
På 36.Lc5 med ideen at bytte Sorts "gode" løber, havde Sort 36...Lxc5 37.Txc5,Te3!, hvorefter den hvide stilling falder sammen.
36. - ,Le7-b4!
En simpel manøvre, der hurtigt afgør sagen. Hvid mister materiale.
37.Ta5-a1, Lb4-e1
38.Opgivet, 0–1.


af Eigil Straarup

Ingen kommentarer: