lørdag den 30. november 2019

Invitation til julelyn 2019Invitation til julelyn 2019Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til julelyn.
Invitation to Christmas blitz Chess tournament 2019. See further down.


Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.Turneringsform: En stor schweitzer-gruppe, 8 runder.Tidspunkt: Tirsdag den 10/12 2019 klokken 18:30-ca. 20:30Betænkningstid: 3min+2sek/træk/spiller til hele partiet.Indskud: Kr. 20.Præmier: Der vil være ratinggrupper for hver 8 deltagere. Ved ligestilling afgøres placering på korrektion.Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem,

hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data eller via mail: HorsensSF@gmail.com.


Sidste frist for tilmelding er mandag den 9/12 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20 på spilleaftenen mod betaling af forhøjet indskud på 30-dkk. Klubben åbner dørene klokken 18:00.


Max antal deltagere: 40.

Invitation to Christmas blitz Chess tournament 2019.


Horsens Chess Association hereby has the pleasure of inviting you to Christmas blitz.


Venue: Horsens Chess Association premises in "ASV", Nørrebrogade 38A, 8700 Horsens.


Tournament form: A large Schweitzer group, 8 rounds.


Date: Tuesday, 10/12 2019 at 18:30-approx. 20:30


Reflection time: 3min + 2sec/pull/play for the whole lot.


Deposits: DKK 20.


Prizes: There will be rating groups for every 8 participants. For equality, location is determined by correction.


Meals: coffee, soda and beer are available for purchase.


Smoking: It is NOT allowed to smoke inside the building or on the ground!


Registration: Registration via the Danish Chess Union tournament system,

Where the club and name must be entered, then the system itself collects your data or via email: HorsensSF@gmail.com.


Closing date for registration is Monday, 9/12 2019; However, after registering at a personal attendance at the venue before 18:20 on the evening of the game, you are accepted for payment of an increased deposit of DKK 30. The club opens the doors at 18:00 o'clock.


Max number of participants: 40.

onsdag den 9. oktober 2019

Invitation til efterårslyn 2019

Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til efterårslyn.

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: En stor schweitzer-gruppe, 8 runder.

Tidspunkt: Tirsdag den 22/10 2019 klokken 18:30-ca. 20:30

Betænkningstid: 5min/spiller til hele partiet.

Indskud: Kr. 20.

Præmier: Der vil være ratinggrupper for hver 8 deltagere. Ved ligestilling afgøres placering på korrektion.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem, hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data 
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26080 
eller via mail: HorsensSF@gmail.com.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 21/10 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20 på spilleaftenen mod betaling af forhøjet indskud på 30-dkk. Klubben åbner dørene klokken 18:00.

Max antal deltagere: 40.

Vel mødt i Horsens!

fredag den 23. august 2019

Invitation til sensommerlyn 2019

Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til sensommerlyn.

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: En stor schweitzer-gruppe, 8 runder.

Tidspunkt: Tirsdag den 3/9 2019 klokken 18:30-ca. 20:30

Betænkningstid: 5min/spiller til hele partiet.

Indskud: Kr. 20.

Præmier: Der vil være ratinggrupper for hver 8 deltagere. Ved ligestilling afgøres placering på
korrektion.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem,
hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data eller via mail:
HorsensSF@gmail.com.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 2/9 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig
fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20 på spilleaftenen mod betaling af forhøjet indskud
på 30-dkk. Klubben åbner dørene klokken 18:00.

Max antal deltagere: 40.

Vel mødt i Horsens!

Invitation til Horsens Bymesterskab 2019

Horsens Skakforening inviterer hermed til Bymesterskab 2019

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: 8 mands grupper, nederste evt. Monrad

Tidspunkt: Følgende syv tirsdage i 2019 med start kl. 18:30; den 10/9, 17/9, 1/10, 8/10, 5/11,
12/11 og den 26/11.

Afbud: Skal meddeles turneringsledelsen via HorsensSF@gmail.com. En spiller, der har meldt
afbud til en runde, er ansvarlig for at få arrangeret et alternativt spilletidspunkt med sin modstander.

Udsatte partier skal senest være afviklet inden den 16/12, men meget gerne så hurtigt så muligt.

Betænkningstid: 90 min. til de første 40 træk og derefter 15 min. plus opsparet tid til resten af
partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1.

Juniorer kan ved tilmeldelse til turneringen angive at ville spille med nedsat betænkningstid: 50min
til hele partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1. Mødes en junior, der har ønsket nedsat
betænkningstid, med en anden spiller vil den korte betænkningstid være gældende for begge
spillere.

Der spilles efter FIDE’s regler. Det er tilladt at komme op til 30 minutter for sent til partiet ift.
rundens officielle starttidspunkt.

Noteringspligt: Der er noteringspligt til hele partiet.

Indskud: Kr. 150-, pensionister og juniorer dog kr. 100-.

Præmier: 100% af indskuddet går til præmier. Præmierne vil blive offentliggjort inden tredje
runde. Præmieoverrækkelse vil finde sted den 17/12 klokken 18:30. Ved ligestilling deles
pengepræmier; udelelige præmier afgøres ved korrektion.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem på http://turnering.skak.dk, hvor
klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data, via klubbens e-mail:
HorsensSF@gmail.com eller via klubbens telefonnr.: 21360106. Seneste tilmelding den 8/9-2019.

Vel mødt i Horsens!

FRA GAMLE DAGE …


Til næste år fylder Frederiksværk Skakklub 100 år og de har i den forbindelse bedt mig om at være med til at lave en jubilæumsbog. 

Jeg har bl.a. gået de gamle klubblade igennem for at lede efter artikler, der ville kunne tåle et genoptryk i bogen. De færreste vil sikkert tro på, at jeg fuldstændig har forbigået mine egne gamle artikler, men det har jeg altså. Følgende artikel fra EN PASSANT nr. 5 maj 1990 – lettere omskrevet og moderniseret – kunne måske godt tåle en genlæsning. God fornøjelse.

Kunsten i på en smart måde at få de bedst mulige resultater i skak.

I august 84 var der en artikel i det amerikanske skakblad ”Chess Life” af Jeremy Silman, der handlede om, hvordan man kunne skade og/eller genere sin modstander mest muligt og samtidig holde sig inden for ”lovens rammer”.

Den spanske 1600-tals præst Ruy Lopez gamle trick med at sørge for at modstanderen sad med solen i øjnene, vurderedes som værende for banalt.

Eftersom alle seriøse skakspillere nu om dage spiller med skakur, duer vendingen ”at sidde modstanderen ihjel” ikke længere! Den skulle ellers forstås helt bogstaveligt, for uden nogen tidsbegrænsning og på randen af et uundgåeligt nederlag kunne man ”trække i nødbremsen” og overveje det næste træk i 1, 3, 6 eller 10 timer indtil modstanderen forlod brættet dybt forarget eller simpelthen af ren og skær træthed.

Eftersom mennesker er så frygteligt kreative, opfindes der selvfølgelig hele tiden nye metoder, der sikrer den med alle midler spillende skakspiller nye gevinster.

Her følger en 10-punktsplan, der selvfølgelig ikke er 100 % dækkende, men dog alligevel viser lidt om, hvad det går ud på!

1.       Pust røg i hovedet på din modstander! [Tiden er løbet fra det punkt, men i 80’erne var det bestemt et realistisk redskab.]

2.       Skær vanvittige grimasser i et forsøg på at skræmme eller distrahere din modstander!

3.       Spil syg! Simulér et hjerteanfald eller udstød højlydte astmalyde! Det vil helt sikkert forstyrre din modstander (såvel som de andre spillere i lokalet!)

4.       Prøv ”kammerat-tricket”, der går ud på, at du siger: ”Du er min ven, vi tager remis, ikke sandt?” Hvis det ikke virker, så se ham dybt ind i øjnene med dine tårefyldte øjne samtidig med, at du begynder at snøfte.

5.       Spendér din modstander en stor varm middag kort før partiets start, således så alt blodet cirkulerer ned i maven, efterladende hjernen helt forsvarsløs!

6.       Medbring en godt udseende ven eller veninde og placér ham eller hende (afhænger selvfølgelig af omstændighederne), så din modstander distraheres mest muligt. Er din modstander kendt for sin gode koncentrationsevne og ignorerer ham/hende din medbragte hjælper, må du få vennen til at vinke til modstanderen for at få hans eller hendes opmærksomhed.

7.       Lad som om dine forældre (eller mand eller kone, hvis du er lidt ældre) vil blive meget vrede, hvis du taber. Jeg husker en sand historie om en meget ung spiller, som satte en løber i slag. Modstanderen skulle lige til at snuppe den, da junior rakte ham en lap papir. Der stod: ”Vil du ikke nok lade være med at slå min løber. Min far tæver mig, hvis jeg taber!”

8.       Lad som om du har lavet en kæmpebuk. Det er pærelet. Lav et træk, der tilsyneladende taber en officer eller en bonde. Når du har sluppet brikken, skal du se rædselsslagen ud og skynde dig at gribe fat i den igen og samtidig se ud som om et såret dyr. Det vil få din modstander din modstander til at råbe: ”RØRT BRIK” og omgående snuppe det tilbudte materiale, hvorefter du smadrer ham i den forberedte 28-træks kombination, som han sikkert ville have set, hvis han havde givet sig tid til at vurdere stillingen.

9.       Lad som om du aftaler remis med din modstander før partiet, mens du forklarer ham, at du godt vil spille en 20-30 træk, for at det skal se ud som et ”virkeligt” parti. Når du har nået til det aftalte antal træk, vurderer du stillingen. Har du ingenting, tager du imod remissen. Du har ikke tabt noget og det ser ærligt ud. (OK, så ærligt som det nu engang kan blive mellem to, som ”fixer” et parti). Har din modstander derimod spillet overfladisk og du sidder med en klar fordel, svarer du ”AFSLÅET” og klasker ham som et irriterende myg! Efter partiet vil det være klogt ikke, at gå med din modstander og nogle af hans venner til et afsides beliggende sted. Du kunne risikere en ordentlig røvfuld.

10.   Spil sublimt! Det er det værste, du kan gøre mod din modstander. Hvis din modstander prøver dette djævelske trick på dig, er dine eneste håb at 
    •      Spille endnu bedre!
    •      Prøve et af de ni ovenstående tricks
    •      Bede en lille bøn!
Disse tricks har været kendt i årevis og jeg bærer ikke noget ansvar, hvis en vaks turneringsleder gennemskuer dig med bortvisning til følge.
Smadremanden fra Bochum

[Ovenstående er udelukkende tænkt som en morsomhed. Jeg ved, at en spiller fra Sydøstfyn har fået på puklen for at lave en langt mere seriøs snydermanuel. Denne manuel er mig bekendt ikke længere tilgængelig på nettet.]

onsdag den 15. maj 2019

Kære medlemmer!


Kære medlemmer!
Der er fuld aktivitet i klubben med mange forskellige tiltag. Peter har skrevet et referat over de seneste ting der har været gang i, samt hvad der sker i de kommende 4 uger.

Forårsturneringen 2019


Horsens Forårsturnering 2019 er nu afsluttet med følgende resultat:

Første præmien tilfalder Ricardt Riis med imponerende 6½/7, Ricardt afgav blot en remis imod Søren Sørensen, der fik andenpræmien med 5½/7.

Tredjepræmien tilfalder Ramadan Mustafov Saliev med 5/7.

Derudover var der udlovet en præmie til bedst placerede spiller med et startrating på under 1050. Denne tilfalder Tobias Lassen, der opnåede 4/7.

Endelig var der udlovet en ratingpræmie til den spiller, der opnåede den største ratingfremgang.

Ricardt Riis havde den største ratingfremgang med 284 ratingpoints, Tobias Lassen den næststørste med 135 ratingpoints, John Stockholm den 3. største med 54 ratingpoints.

Eftersom de to førstnævnte allerede har fået præmie tilfalder ratingpræmien John Stockholm. Alle præmietagere fra Horsens Skakforening.

Præmieoverrækkelsen vil finde sted tirsdag den 21/5 ca. klokken 18:30. Alle resultater fra turneringen kan findes på DSUs hjemmeside: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25535

Børneskak


Tirsdag den 14. maj blev der spillet børneskak i klubbens lokaler.

Børneskak er en disciplin, hvor ialt 4 spillere danner par to og to og spiller mod hinanden.

Hver spiller på 2-mandsholdet har sit eget skakbræt og sin egen modstander. Det ganske særlige ved denne skakform er, at de brikker som makkeren erobrer fra modstanderen bliver givet til én og kan sættes ind på ens skakbræt efter eget ønske istedet for at udføre et træk.

Det modsatte er også tilfældet: de brikker man selv erobrer bliver straks givet til medspilleren. Det følger heraf, at hvis man selv har hvid, må ens makker have sort, således at de modtagne brikker har denne rette hvide farve. Det er tilladt at sætte en brik ind med mat til følge.

En kamp er afgjort, når blot et af de to partier er afsluttet.

Følgende hold stillede til start: Team 2T (Troels Rasmussen og Tim Bjerre), Team Espe (Esben Paulsen og Peter Riis) og Team Træls (Ricardt Riis og Asger Haargaard). Efter at have spillet et udsat parti fra Forårsturneringen meldte endnu et team sig klar, team Toke (Tobias Lassen og Kjeld Nielsen). Dette gav mulighed for at få afviklet to dobbeltrundige turneringer.

Første turnering: Team Espe og Team Træls 3/4, Team 2T 0/4.

Anden turnering: Team Espe 6/6, Team 2T 3/6, Team Træls 2/6 og Team Toke 1/6.

Hurtigskak


Tirsdag den 21. maj starter vores hurtigskakturnering over de næste tre tirsdage. Der er mulighed for at sidde over, så man behøver ikke at deltage alle dage. Yderligere information og tilmelding her:

 http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25797


søndag den 12. maj 2019

Invitation til sommerlyn 2019, tirsdag d. 11. ju

Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til sommerlyn.

Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: En stor schweitzer-gruppe, 8 runder.

Tidspunkt: Tirsdag den 11/6 2019 klokken 18:30-ca. 20:30

Betænkningstid: 5min/spiller til hele partiet.

Indskud: Kr. 20.

Præmier: Der vil være ratinggrupper for hver 8 deltagere. Ved ligestilling afgøres placering på korrektion.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem,
hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data eller via mail: HorsensSF@gmail.com.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 10/6 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20 på spilleaftenen mod betaling af forhøjet indskud på 30-dkk.

Klubben åbner dørene klokken 18:00.

Max antal deltagere: 40.


Vel mødt i Horsens!

Invitation Hurtigskak tirsdag d. 21/5 - 28/5 - 4/6 med bye mulighed

Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til tre aftener med hurtigskak.
Der vil være mulighed for at sidde over i nogle runder, hvis man ikke har mulighed for at spille alle aftener.

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: En stor gruppe, 6 runder schweitzer. Turneringen hurtigskakrates.

Tidspunkt: Tirsdag den 21/5, 28,5 & 4/6 2019 klokken 18:30 - ca. 20:30. Der spilles to partier per
aften.

Betænkningstid: 20min + 5sec tillægstid / spiller til hele partiet.

Afbud: Skal meddeles senest klokken 16:30 samme dag som man skulle have spillet ved at skrive
til HorsensSF@gmail.com. Husk at angive hvilke runder afbuddet drejer sig om. Ved afbud vil man
udgå af rundelægningen for de runder hvortil man har meldt afbud og således komme til at spille
færre end de seks planlagte runder.

Indskud: Kr. 50.

Præmier: Der vil være rating grupper for hver 8 deltagere. Ved ligestilling afgøres placering på
korrektion.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem,
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/25797 eller via mail: HorsensSF@gmail.com.

Sidste frist for forhåndstilmelding er mandag den 20/5 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20 tirsdag den 21/5 mod erlæggelse af forhøjet tilmeldingsgebyr på 80-dkk.
Klubben åbner dørene klokken 18:00.

Max antal deltagere: 40.

Vel mødt i Horsens!

Invitation til Børneskak nu på tirsdag d. 14. maj


Horsens Skakforening har hermed fornøjelsen at invitere til en aften med børneskak. 

Børneskak er en disciplin, hvor i alt 4 spillere danner par to og to og spiller mod hinanden. Hver spiller på 2-mandsholdet har sit eget skakbræt og sin egen modstander. 
Det ganske særlige ved denne skakform er, at de brikker som makkeren erobrer fra modstanderen bliver givet til én og kan sættes ind på ens skakbræt efter eget ønske i stedet for at udføre et træk. 
Det modsatte er også tilfældet: de brikker man selv erobrer bliver straks givet til medspilleren. 
Det følger heraf, at hvis man selv har hvid, må ens makker have sort, således at de modtagne brikker har denne rette hvide farve. 
Det er tilladt at sætte en brik ind med mat til følge. 
En kamp er afgjort, når blot et af de to partier er afsluttet.

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: Uafklaret, afhængig af fremmøde, evt. en schweitzer-gruppe, 8 runder.

Tidspunkt: Tirsdag den 14/5 2019 klokken 18:30-ca. 20:30

Betænkningstid: 5min/hold til hele partiet.

Indskud: Kr. 0, det er æren, der spilles om.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem, http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25793

hvor holdnavn og gennemsnitsrating (baseret på lynskakrating) skal indtastes eller via mail: HorsensSF@gmail.com. Her er det også muligt at tilmelde sig enkeltvis, hvorefter turneringsledelsen vil sammensætte passende hold.

Sidste frist for forhåndstilmelding er mandag den 13/5 2019; dog accepteres eftertilmelding ved personlig fremmøde på spillestedet inden klokken 18:20. Klubben åbner dørene klokken 18:00.

Max antal deltagere: 40.

Vel mødt i Horsens!