torsdag den 20. september 2018

Vil du med i Zoo tirsdag d. 25. sept. kl. 18:30 og opleve Næsehornet fortalt af Kim Skaanning?


Næsehornet er et farligt dyr, og man skal holde sig langt væk fra dens farlige horn.

Næsehornet opstår efter trækkene 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.Lf4 eller 1.d4 Sf6 2.Sc3 d5 3.Lf4.

IM Jens Ove Fries Nielsen skriver i det nyeste nummer af Skakbladet (nr. 3 2018), at han satte Næsehornet i system i 2010 og at han nu har spillet over 200 partier med åbningen.
De sidste par år er Næsehornet ofte blevet spillet på topplan. Næsehornet er en farlig åbning, og modstanderne kommer ofte hurtigt på ukendt grund.  

Horsens Skakforening har været så heldige, at Kim Skaanning velvillig kommer og fortæller om denne spændende åbning.
Det bliver helt sikkert underholdende, for Kim er rigtig god til at fortælle

Der er fri adgang for alle og tilmelding er ikke nødvendigt.
Dog må du må meget gerne give et praj til os på email mailto:horsenssf@gmail.com hvis du ved du kommer.
Så har vi en mulighed for, at sikre der er kaffe og kage nok J

søndag den 2. september 2018

Invitation til Horsens Bymesterskab 2018

Horsens Skakforening inviterer hermed til Horsens Bymesterskab 2018

Spillested: Horsens Skakforenings lokaler i ”ASV”, Nørrebrogade 38A , 8700 Horsens.

Turneringsform: 8 mands grupper, nederste evt. Monrad

Tidspunkt: Følgende syv tirsdage i 2018 med start kl. 18:30; den 11/9, 18/9, 2/10, 9/10, 6/11, 13/11 og 27/11.

Afbud: Skal meddeles turneringsledelsen via HorsensSF@gmail.com. En spiller, der har meldt afbud til en runde, er ansvarlig for at få arrangeret et alternativt spilletidspunkt med sin modstander.
Udsatte partier skal senest være afviklet inden den 18/12, men meget gerne så hurtigt så muligt.

Betænkningstid: 90 min. til de første 40 træk og derefter 30 min. til resten af partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1.

Juniorer kan ved tilmeldelse til turneringen angive at ville spille med nedsat betænkningstid: 45min til hele partiet + tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1. Mødes en junior, der har ønsket nedsat betænkningstid, med en anden spiller vil den korte betænkningstid være gældende for begge spillere.

Der spilles efter FIDE’s regler. Det er tilladt at komme op til 30 minutter for sent til partiet ift. rundens officielle starttidspunkt.

Noteringspligt: Der er noteringspligt til hele partiet.

Indskud: Kr. 150-, pensionister og juniorer dog kr. 100-.

Præmier: 150% af indskuddet går til præmier! Udover placeringspræmier vil der være præmie for største ratingfremgang (dog kun én præmie per person). Præmierne vil blive offentliggjort inden tredje runde. Præmieoverrækkelse vil finde sted den 18/12 klokken 18:30.

Forplejning: Kaffe, sodavand og øl kan købes.

Rygning: Der må IKKE ryges i bygningen eller på matriklen!

Tilmelding: Tilmelding via Dansk Skak Unions turneringssystem på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25326 ,  hvor klub og navn skal indtastes, hvorefter systemet selv indhenter dine data, via klubbens e-mail: HorsensSF@gmail.com eller via klubbens telefonnr.: 21360106. Seneste tilmelding den 9/9-2018.

Vel mødt i Horsens!

onsdag den 22. august 2018

Cellavision Cup 2018/Smadremanden fra Bochum on fire ...


For fjerde gang afholdt den lokale skakklub i den svenske universitetsby Lund Cellavision Cup og for tredje gang i træk med SMADREMANDEN FRA BOCHUM på deltagerlisten.

I år deltog følgende andre spillere med Danmark, nemlig GM Sune Berg Hansen, GM Carsten Høi, FM Mikkel Strange, VM Jens Kristiansen, FM Jacob Sylvan, min gamle arbejdskammerat i Danske Bank Søren Bogø, Per Skjoldager (Evans), Rune "Runemusen" Andersen samt WCM Ellen Kakulidis.

Det centrale Lund minder i disse måneder i nogen grad om en større byggeplads, men heldigvis er det fordi, man er ved at anlægge en sporvognslinje ud til (og forbi) spillestedet(!)

Konceptet for turneringen er fire gange hurtigskak om fredagen og så ellers to ”rigtige” partier lørdag og søndag.

Jeg kom stort set lige fra DEN LANGE, hvor jeg var sluttet af med 3½ af 4, hvilket reelt bare afslører, at jeg var begyndt med 1 af 3 ... Mine sidste træk i DEN LANGE var dog ganske seværdige.

Hvid: Allan Toftegaard Christensen (Taastrup 1818/1746)
Sort: Smadremanden fra Bochum

Sort trækker og vinder.

19.-,Lh2+ 20.Kf1 (20.Kh1,Sxf2#) Sxf2! 21.Opgivet. (21.Kxf2,Dg3+ 22.Kf1,Dxe3! er ikke noget, man normalt overlever.)

Jeg interesserer mig ikke det fjerneste for hurtigskakdelen og i 2017 var det således nærmest en katastrofe for mig, at jeg begyndte turneringen med tre partier som Hvid i hurtigskak, fordi det så med mindst 99 % sikkerhed ville betyde, at jeg skulle have tre partier med Sort i "normal” skak.

I år begyndte jeg så endda på LIVE, da jeg fik Sort imod den supersympatiske, meget stærke svenske stormester Tiger Hillarp Persson (S – 2542). Mit spil var sådan set tilfredsstillende. Partiet sluttede dog brat af med, at jeg i en stadigt dårligere stilling fremskyndede processen ved at få mit tårn fanget langt fremme på brættet.

Lige da ”Tigeren” kom frem – i et andet årtusinde … - lavede den myreflittige skakjournalist Bjarke Kristensen et interview med ham under en Copenhagen Open. Interviewet var sjældent dårligt og Tigeren fremstod, som om han både var halvdum og arrogant. Senere under samme turnering havnede jeg faktisk i et festligt lag på en 7-9 stykker, hvoriblandt også Tigeren befandt sig. Han viste sig der at være en særdeles fin fyr og på et tidspunkt var jeg simpelthen nødt til at hive ham til side for at fortælle ham, at han jo slet ikke var sådan, som han var blevet fremstillet som i det der kiksede interview. Det blev han tydeligt glad for at høre, for han havde også syntes, at det også var blevet et vildt dårligt interview.

I 2. runde fik jeg Hvid imod 14-årige Alexander Nord (S – 1745) og jeg kedede ham hurtigt ihjel med 1.Sf3 + 2.b3. Da han i tidnød mistede en bonde, røg den røde tråd samtidig. Al organiseret modstand hørte op.

I 3. runde skulle jeg have Sort imod FM Jacob Sylvan (DK – 2330). Nu bør det efterhånden være velkendt, at jeg absolut intet har imod at møde landsmænd, klubkammerater etc. i turneringspartier. Tværtimod, i min iver efter at vise dem, hvem der er BOSSEN, gør jeg gang på gang det meget uvenlige imod dem. Sylvan kendte åbenlyst ikke den fremkomne variant af Aljechins Angreb og han mistede hurtigt en bonde. Senere komplicerede han stillingen og så røg der yderligere en kvalitet og nogle bønder. Sluttelig var der en mat i bunden og den overså jeg ikke.

Husker jeg ret, har vi i et andet årtusinde spillet fire gange mod hinanden med to remis’er og to tab til følge. Det seneste nederlag var ekstremt irriterende og er fra før internettets tid. Ved Copenhagen Open kunne man derfor ringe ind om aftenen for at høre, hvem man skulle møde den næste dag. Af en eller anden grund havde man givet nyligt afdøde Jan Brøndum lov til at sidde ved telefonen – allerede den gang en dybt uansvarlig disposition – og han angav så en fuldstændig forkert modstander! Der er ingen præmier til læserne for at gætte på, om jeg spassede helt ud eller ej, da jeg kom frem til spillestedet og fandt ud af, at jeg skulle have en anden modstander (Sylvan), end ham jeg havde forberedt mig på … Efterfølgende fik denne Brøndum vist aldrig lov til at sidde ved telefonen mere …

I 4. runde spillede jeg atter 1.Sf3 fulgt af 2.b3 mod Mattis Olafsson-Dolk (S – 2189). Det havde været fristende at skrive, at han gav mig dolken ... Han stod bedst det meste af partiet, men jeg fik efter tålmodigt defensivt arbejde og med få minutter igen afviklet til et fordelagtigt springerslutspil. I dette slutspil spillede jeg som en gammel idiot, der tydeligvis aldrig spiller lynskak og lavede en grov, grov fejl og havnede i et tabt bondeslutspil.

I 5. runde skulle jeg have Sort imod Patrik Nilsson (S – 2228). Jeg havde lykkeligt glemt/fortrængt, at jeg i Cellavision 2017 havde tabt et langt (spændende) parti imod ham.

Vores aktuelle parti begyndte som en Caro-Kann, men senere kom stillingstypen til at minde om en af mine sædvanlige dårlige Skandinavere.

Hvid: Patrik Nilsson
Sort: Smadremanden fra Bochum

Hvid trækker.

23.Ld5?! (Så beder han altså også selv om det ... Tilsyneladende har han ikke gjort sig nogle videre tanker om, hvor det sorte tårn egentlig kunne gå hen.) Txe3! (Dette offer burde han nok ikke have tilladt. Nu ændrer stillingen fuldstændig karakter.) 24.fxe3,Dg3+ 25.Dg2,Dxe3 26.Kh1,Se5 27.Tf1 (Her var 27.Dh2!? nok mere generende for mig.) Sd3 28.Tc1-d1,Sf4 29.Df3,Dxf3+ 30.Txf3,g5 31.Te1,Td8 (31.-,Lxb2? render ind i 32.Te7!)   32.Tf3-e3,Kf8 33.b3,g6 (Undgår i hvert fald at blive sat mat i bunden.) 34.Tf3,Sxd5 35.cxd5,Ld4 36.Te1-f1,f6 37.Td1,Kf7! (Undgik fælden med 37.-,Txd5? 38.Txf6+!,Lxf6 39.Txd5.) 38.b4,Txd5 (Med remistilbud) 39.Ta3,Td7 40.bxc5,bxc5 41.Ta6,Te7 42.Tc1,Tc7 43.Tc4,Ke7 44.Kg2,Kd8 45.Kf3,Te7 46.Tc4-a4! (Her tog jeg min sidste større tænkepause. Jeg erkender, at jeg ikke på meningsfuld vis kan holde a-bonden og satser så alt på at få aktiveret min konge bedst muligt.) Te3+ 47.Kg2,Kd7 48.Txa7+,Kd6 49.Tb7,Kd5 50.Td7+,Kc6 51.Ta4-a7,Le5 52.a4,c4! 53.Td8,c3 54.Tc8+,Kd5 55.Td7+,Ke6! (55.-,Ke4?? 56.Tc4+ havde været pinligt …) 56.Tb7,Tg3+ 57.Kf2,Txh3 58.Tb5,c2 59.Tb6+,Kd7 60.Tb6-c6,Ta3 61.Txc2,Txa4 62.Tc8-c4,Ta3 63.Td2+,Ke7 64.Tb4,Lg3+ 65.Kg2,Le5 66.Tb7+,Ke6 67.Tb6+,Ke7 68.Tb7+ Remis.

I 6. runde skulle jeg have Hvid mod Kent Ängskog (S – 2204). I mange år har jeg haft en tårnhøj score imod folk, der spiller Pirc. Her blev jeg desværre fanget på det forkerte ben med en drilsk variant som jeg enten ikke kendte eller også havde glemt alt om. Jeg står nok hele tiden lidt under, indtil … Vi ser slutningen af partiet, hvor jeg kunne konstatere, at jeg fortsat – ved en desværre sjælden lejlighed – er i stand til at regne langt og korrekt. Jeg havde stort set slutstillingen med i mine beregninger.

Hvid: Smadremanden fra Bochum
Sort: Kent Ängskog (S – 2204)

Hvid trækker.

26.Dxa7,Lc5 27.Db8+,Td8 28.De5,Dxe5 29.Lxe5,Td2 30.Ld4!,Lxd4 31.cxd4,Txb2 (Slag på d4 er næppe bedre. Jeg kan fx spille b3 plus Tb1 og så efterfølgende aktivere min konge.) 32.a5!,Tb4 33.a6,bxa6 34.Txa6,Txd4 35.Txc6 (=) Remis.

Efterfølgende fortalte jeg min modstander om DEN LANGE. Vi skal nok blive bedre til at reklamere for turneringen i de Nordiske lande … Han havde aldrig hørt om turneringen, men syntes at betænkningstiden lød interessant.

Om søndagen var turneringstaktikken en ”hurtig” remis med Sort og så ellers få Hvid i sidste runde mod en, som jeg formodentlig ville kunne banke (løs på).

Jeg fik sort imod Hasmidullah Sarwari (AFG – 1881) og det blev i øvrigt et parti, som jeg hjertens gerne vil have slettet af "forfatterskabet”. Min modstander overraskede mig med at spille 1.e4, men mit svar 1.-,c5 var åbenbart vildt overraskende for ham, for han kogte i hvert fald i fem minutter over det. Han spillede en rigtig slap variant, men pludselig slog det mig, at jeg i netop den variant de 2-3 seneste gange har tabt nogle ”store” stillinger. Jeg gjorde mig rigtig umage – tænkte længe – og spillede så et umådeligt ringe træk. Herefter fulgte en række halvdårlige træk fra begge sider, indtil jeg tilbød remis ved træk 16.

Hermed var første del af min gameplan hjemme. Det blev til gengæld en streg i regningen, at jeg i sidste runde skulle have Hvid imod Christopher Krantz (S – 2240). Han måtte åbenbart have hørt om Smadremandens ry og rygte, og være blevet skræmt fra vid og sans, for han kom aldrig frem til start. Med 4½ af 8 vandt jeg min ratinggruppe med hele FEM korrektionspoints ned til nærmeste konkurrent.

Næste turnering bliver sandsynligvis Malmö Open i december. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg i efterårsferien skulle have spillet med i Larsens Mindeturnering i Nordjylland i skolernes efterårsferie, men … Pludselig ser jeg, at IM Bogdan Borsos står på deltagerlisten. Ved Australian Open i Brisbane 2017 var der to spillere – Sergei Kasparov (og han var trods alt den værste) og Bogdan Borsos – der gav arrangørerne masser af besvær og ærgrelser med al deres bøvl, intriger, snyderi og beskyldninger mod alt og alle. Svinet Borsos beskyldte fx. mig for under og efter partiet – fordi jeg straffede ham ved at fuske mig til en remis i et ellers stanghamrende tabt slutspil – at modtage telefonisk hjælp. Da fadæsen på brættet gik op for ham, begyndte han så at skrige til mig, at jeg fik elektronisk hjælp. Jeg rakte en hånd i vejret for at tilkalde TL og da TL kom, sagde jeg til Borsos, at han kunne fortælle TL, hvad det var, han ville sige. Han slog ud med armene og ville så alligevel ikke sige noget … Kort efter spassede han igen ud og jeg nåede dårligt nok at få armen i vejret, før TL stod der. Og igen havde han ikke noget at sige … For at understrege den gode stemning tilbød han så remis – stillingen på brættet var minimalt bedre for mig – UDEN at trække. Jeg noterede hans remistilbud på noteringslisten og gav mig så ellers til at afvente hans træk … Omsider trak han og gentog sit remistilbud. Remis blev det. Han gjorde mine til at fortsætte sine skamløst pinlige beskyldninger, men jeg gik bare væk fra ham, så jeg ikke risikerede at blive forvekslet med en idiot, der gad have noget med ham at gøre.

Turneringsarrangørerne oppe i det nordlige må naturligvis invitere, hvem de har lyst til, men … Ligefrem at invitere den slags typer, som sætter skakken i miskredit ... Og så for at mindes Bent Larsen … Ja, det er da ren Absurdistan og bliver i hvert fald uden min deltagelse. Det er naturligvis ikke mit problem, hvem arrangørerne ønsker at se til deres turnering, men det havde da været mere værdigt fx at invitere fx Ulf Andersson, VM Jens eller Carsten Høi.

For historiens skyld får i partiet mod Borsos, der blev spillet i Brisbane d. 6. januar 2017.

Hvid: Smadremanden fra Bochum
Sort: IM Bogdan Borsos (UKR 2304)

1.Sf3,Sf6 2.c4,g6 3.Sc3,Lg7 4.d4,d5 5.g3,0-0 6.Lg2,c6 7.cxd5,cxd5 8.0-0,Se4 9.Se5,Sxc3 10.bxc3,e6 11.f4,Sc6 12.Sxc6,bxc6 13.La3,Te8 14.Da4?!,a5! 15.Lc5 (Endelig opdagede jeg, at mit planlagte 15.Dxc6?? strandede på Ld7 ...) La6 16.Dc2,Lf8! (Med enkle midler forbedrer Sort stille og roligt sin stilling.) 17.Lxf8,Txf8 18.Tf1-b1,c5 19.e3,Dc7 20.Tb2,Tf8-c8 21.Dd2,Ta8-b8 22.Ta1-b1,Txb2 23.Txb2,cxd4 24.cxd4,Dc1+ 25.Kf2,Ld3! 26.Dxc1,Txc1 27.Lf3,Tf1+ 28.Kg2,Ta1 29.Le2,Lb1 30.Lb5,Txa2?(?!) (Her blev jeg meget optimistisk, da jeg mente, at trækket 30.-,Lxa2 bare vandt uendeligt let for Sort. Off topic: Da jeg viste partiet til min (hemmelige) træner, var han helt uenig og mente, at jeg stod til tab lige meget hvad.) 31.Txa2,Lxa2 32.La4,h6 33.Kf2,Lc4 34.Ke1,g5 35.Kd2,Kg7 36.Kc3,f6? (Trukket a tempo.) 37.e4! (Chokeffekten var i hvert fald tydelig ...) gxf4 38.gxf4,La2 39.e5! (Den stod for et par træk siden på e3 ...) fxe5 40.fxe5,Lb1 41.Ld7,Lf5 42.Kb3,Kf7 43.Ka4,Ke7 44.Lb5,Kd8 45.Kxa5,Kc7 46.Le8,Lh3(=) Remis.

Ovenstående kunne have været et parti, man så tilbage på med en vis glæde, men ... Desværre er det stort set kun Sorts svinagtige (mangel på) manerer, jeg husker partiet for.

Smadremanden fra Bochum

mandag den 16. juli 2018

Tak for en dejlig oplevelse ved HLW2018!

Som altid var det en fornøjelse at møde jer alle og jeres dejlige positive holdning, hvor er det bare skønt ☀
Endnu en gang gjorde I alle turneringen til en rigtig dejlig og hyggelig oplevelse og vi (holdet bag HLW) siger jer rigtig mange gange tak for dette 😃😀
Vi blev lidt færre end tidligere, 113 deltagere, men hvad gør det….bare vi får spillet noget skak og hygget os.
Der er blevet taget en del billeder, som I kan se her og bruge frit, så længe det er til privat/non-profit formål og med kildeangivelse (Tim Bjerre)
Skønhedspræmie:
I øverste gruppe blev den tildelt Jens Albert Ramsdal for hans parti mod Anil Surender, med følgende begrundelse:
"Besnærende parti, meget kompliceret. Fascinerende hvordan sort holder hovedet koldt. Meget flotte kombinationer og vendinger hele vejen til mål. Meget gennemført parti".
I nedre gruppe blev skønhedspræmien tildelt Troels Barington for hans parti mod Erik Hedegaard Hansen, med følgende begrundelse:
"Dejligt at se gamle dyder som bondeofre, udvikling, udmønte sig først i officersoffer og derefter kvalitetsoffer, for at trække kongen ud på brættet med efterfølgende matsætning"
Partierne er igen blevet bedømt af Lars Hansen og vi takker ham mange gange for at tage sig tid til dette!

Igen i år blev det til en brag af en afslutning på Horsens Lang Weekend.


Absolut intet var afgjort inden 7. og sidste runde og der blev gået til den med kampskak så det ville noget (ingen billige remis´er 😃), der blev i den grad spillet helt ud! 
(og til det vil jeg som arrangør sige mange tak for til spillerne!, for det er netop det vi har brug for til markedsføring til verdenen udenfor skakken). 

Efter krudtrøgen og slagudvekslingerne havde lagt sig over slagmarken var der totalt vendt op og ned på alting. De 2 førende IM´er efter 6. runde røg helt ud af præmierække efter meget overraskende nederlag i sidste runde.
Jens Albert Ramsdal (SK68) røg overraskende helt til tops som vinder af dette års Horsens Lang Weekend med en anden kæmpe stor overraskelse Thomas Jepsen (Sydøstfyn) på 2. pladsen. Begge endte på 6 af 7, med en lidt bedre korrektion til Jens Albert Ramsdal.
På 3. pladsen kom IM Tobias Bent Christensen (Århus Skolerne) med 5.5 og med IM Steffen Pedersen (Sydøstfyn) på 4. pladsen.
Tag og gør dig selv den tjeneste, at spille de partier igennem der ligger på LIVE http://skakklub.net/hsf/denlange/2018/live/ for der er rigtig mange partier der er gode, at blive kloge på.
Mange gange er det marginalerne og god strategisk tæft der er afgørende som i partiet mellem IM Igor Teplyi og IM Mikkel Djernæs Antonsen i 6. runde
Andre gange er det blot et enkelt træk der afgører alt. Tag f.eks. partiet i 7. runde mellem Thomas Jepsen og IM Klaus Berg.. Have IM Klaus Berg spillet 32. - , Kg5 og ikke 32. -, f5 som i partiet.. ja så havde IM Klaus Berg formentligt vundet turneringen!
Horsens Lang Weekend er IM´ernes ragnarok og største mareridt. IM´erne leverer meget spændende & flotte partier og de står som garant for, at det også lykkes at få ”ikke titelholder” til at præstere deres absolut bedste….og derved fremmer god skak!
Det er igennem de sidste 10 år kun lykkedes for 2 IM´er at vinde turneringen (i alt 3 gange) (Og nej, Igor Teplyi var ikke IM´er da han vandt turneringen i 2010, ”kun” FM´er ).
Her er billede af vinderen Jens Albert Ramsdal og af nr. 2 Thomas Jepsen (flankeret af sin sekundant Kim Schmidt 😎)

onsdag den 27. juni 2018

Stadig pladser til Horsens Lang Weekend 2018

Håber I alle nyder det skønne vejr! På grund af sammenfald med nogle andre turneringer, samt at skaklejren er flyttet fra uge 27 til uge 28 er vi langt fra fyldt op 😥

På nuværende tidspunkt er der 94 deltagere og vi var 148 sidste år så vi har masse af plads.
...
Kunne du/I ikke prikke til sidekvinden/manden og spørge om hun/han ikke har lyst til, at komme til Horsens. Du kan også hjælpe os ved at dele dette opslag.
Det vil være bare supert om du ville 🤗

Til gengæld er Hotel Opus tæt på udsolgt så hvis du vil overnatte i rigtige gode omgivelser til en yderst fornuftig penge så er det nu!